ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

产品规格

型号 ESMCELS71XKHIB
系列 SHIMANO