ESMCELS71XPHHC

ESMCELS71XPHHC

ESMCELS71XPHHC

ESMCELS71XPHHC

产品规格

型号 ESMCELS71XPHHC
系列 SHIMANO