ESMCELS71XPLHG2

ESMCELS71XPLHG2

ESMCELS71XPLHG2

ESMCELS71XPLHG2

产品规格

型号 ESMCELS71XPLHG2
系列 SHIMANO