ESMCELS71XPLHG5

ESMCELS71XPLHG5

ESMCELS71XPLHG5

ESMCELS71XPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS71XPLHG5
系列 SHIMANO