ESMSHXC5PMGMPS44

ESMSHXC5PMGMPS44

  • enlarge

ESMSHXC5PMGMPS44

产品规格

型号 ESMSHXC5PMGMPS44
系列 SHIMANO