ESMSHXC900BOABL

ESMSHXC900BOABL

ESMSHXC900BOABL

ESMSHXC900BOABL

产品规格

型号 ESMSHXC900BOABL
系列 SHIMANO