ESMSHXC900BOALR

ESMSHXC900BOALR

ESMSHXC900BOALR

ESMSHXC900BOALR

产品规格

型号 ESMSHXC900BOALR
系列 SHIMANO