Y1NJ98050

Y1NJ98050

Y1NJ98050

产品规格

型号 Y1NJ98050
系列 SHIMANO