Y1NJ98070

Y1NJ98070

Y1NJ98070

产品规格

型号 Y1NJ98070
系列 SHIMANO