Y1NJ98100

Y1NJ98100

Y1NJ98100

产品规格

型号 Y1NJ98100
系列 SHIMANO