Y1NJ98110

Y1NJ98110

Y1NJ98110

产品规格

型号 Y1NJ98110
系列 SHIMANO