Y1NJ98120

Y1NJ98120

Y1NJ98120

产品规格

型号 Y1NJ98120
系列 SHIMANO