Y6VX98100

Y6VX98100

Y6VX98100

产品规格

型号 Y6VX98100
系列 SHIMANO