Y8GK98100

Y8GK98100

Y8GK98100

产品规格

型号 Y8GK98100
系列 SHIMANO