Y8YZ98050

Y8YZ98050

Y8YZ98050

产品规格

型号 Y8YZ98050
系列 SHIMANO