Y8Z0A0484

Y8Z0A0484

Y8Z0A0484

产品规格

型号 Y8Z0A0484
系列 SHIMANO