SHIMANO ULTEGRA 带快拆的刹车线调节器

SM-CB90

105_R7000

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 带快拆的刹车线调节器

SHIMANO SM-CB90 用作刹车线调节器,带整合的快拆。

  • 带快拆的刹车内线调节器

产品规格

型号 SM-CB90
系列 SHIMANO 105 R7000 系列
刹车线
快拆功能

产品系列

  • Bottom Bracket SHIMANO ULTEGRA 压入式中轴 86.5 mm 五通宽度
  • Outer Casing SHIMANO 后拨链器的变速箱外壳
  • Wheel SHIMANO 105 开口式 30 mm 前轮
  • Wheel SHIMANO 105 开口式 30 mm 后轮