SHIMANO ULTEGRA 帶快拆的內線張力調節器

SM-CB90

105_5800_m

SM-CB90

SHIMANO ULTEGRA - 帶快拆的內線張力調節器

SHIMANO SM-CB90 可作為帶集成快拆的內線張力調節器使用。

  • 含快拆功能的煞車內線調節器

產品規格

型號 SM-CB90
系列別 SHIMANO 105 5800 系列
煞車線
快拆功能

產品系列

  • 變速/煞車把手 SHIMANO 油壓碟煞 DUAL CONTROL LEVER 2x11 速
  • 變速/煞車把手 SHIMANO 油壓碟煞 DUAL CONTROL LEVER 11 速
  • 前變速器 SHIMANO 105 前變速器(焊接式)2x11 速
  • 前變速器 SHIMANO 105 前變速器(束環式)2x11 速