SL-M390-L

SL-M390-L

ACERA_M390_m

SL-M390-L

產品規格

型號 SL-M390-L
系列別 ACERA M390 系列

產品系列

  • Brake Lever SHIMANO 油壓碟煞把手 3 指 鋼製把手
  • Brake Lever SHIMANO 油壓碟煞把手 3 指 金屬銀把手
  • Shifting Lever SL-M390-R
  • Shifting/Brake Lever ST-M390-R