MU-S705

MU-S705

產品規格

型號 MU-S705
系列別 ALFINE S7050/S705 系列
平均重量 147 g
相容的內輪轂齒輪 SG-S705 SG-S7051 SG-C6060 SG-C6061
   
相容速別 11/8-speed
自行車款式 Comfort

產品系列

  • 發電花鼓 SHIMANO CENTER LOCK 碟煞專用發電花鼓 3.0 W (15 mm E-THRU)
  • Internal Geared Hub SHIMANO ALFINE DI2 小零件套件
  • Shifting Switch (DI2 spec.) SHIMANO ALFINE DI2 變速開關
  • 內變速花鼓 SHIMANO ALFINE DI2 內變花鼓 碟煞 11 速