SHIMANO STEPS E6000 E-BIKE 曲柄腿組

FC-E6000

SHIMANO STEPS E6000 E-BIKE 曲柄腿組

FC-E6000

SHIMANO STEPS E6000 - 曲柄腿組 - E-BIKE

SHIMANO STEPS FC-E6000 曲柄使用三件式結構,並與方錐介面相容,有灰色和黑色可選。

特色

  • 曲柄長度:170、175mm
  • 顏色選擇:消光黑、亮光灰

產品規格

型號 FC-E6000
系列 SHIMANO STEPS E6000 系列
顏色 Gray | Black
齒盤曲柄類型|實心
Q 因數 (mm) 189.6
BB 類型 四方孔式