SHIMANO DEORE 油壓碟煞油管

SM-BH90-SS

DEORE_11s

SM-BH90-SS

SHIMANO DEORE - 油壓碟煞油管 - 直式/直接頭 - 登山車

對於 SHIMANO DEORE 油壓煞車系統,SHIMANO SM-BH90-SS 使用兩種直式連接。

產品規格

型號 SM-BH90-SS
系列別 DEORE M5100 系列
顏色 黑色 | 白色
油管接頭_煞車把手 直出式
   
油管接頭_卡鉗 直出式
剛性 強力

產品系列

  • Seat Post Lever 伸縮座管把手束環式規格
  • Seat Post Lever 伸縮座管把手 I-SPEC EV
  • Shifting Lever SHIMANO DEORE RAPIDFIRE PLUS 變速把手束環式 11 速
  • Shifting Lever SHIMANO DEORE RAPIDFIRE PLUS 變速把手 I-SPEC EV 11 速