E-TUBE Y 字形電線組 SS

EW-JC130-SS

E-TUBE Y 字形電線組 SS

EW-JC130-SS

E-TUBE Y 字形電線組 - SS - 250/350/50 mm

對於 DI2 在相容手把內的走線,在與 SHIMANO 的 RS910 把末端匹配相連時,JC130 Y-接頭提供了方便的解決方案。

特色

  • 內線長度: EW-JC130-SS 250/350/50mm

產品規格

型號 EW-JC130-SS
系列 DURA-ACE R9150 系列
備註 內線長度 250 mm 350 mm 50 mm
類型 Y 字形走線-SS
SD50 port (pcs) 0
SD300 port (pcs) 0
SD50 connector (pcs) 3
SD300 connector (pcs) 0