ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

產品規格

型號 ESMCELS40RSBRM
系列 SHIMANO