ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

產品規格

型號 ESMCELS40RSBRM2
系列 SHIMANO