ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

產品規格

型號 ESMCELS40RSIBK
系列 SHIMANO