ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

產品規格

型號 ESMCELS41RKHIS
系列 SHIMANO