ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

產品規格

型號 ESMCELS41RPHHG
系列 SHIMANO