ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

產品規格

型號 ESMCELS41RPLHG5
系列 SHIMANO