ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

產品規格

型號 ESMCELS51RPLHG5
系列 SHIMANO