ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

產品規格

型號 ESMCELS51XKHIB
系列 SHIMANO