ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

產品規格

型號 ESMCELS51XKHID
系列 SHIMANO