ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

產品規格

型號 ESMCELS51XKHIS
系列 SHIMANO