ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

產品規格

型號 ESMCELS51XPLHG3
系列 SHIMANO