ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

產品規格

型號 ESMCELS51XPLHG5
系列 SHIMANO