ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

產品規格

型號 ESMCELS52RPHHG
系列 SHIMANO