ESMCELS71RPHHG

ESMCELS71RPHHG

ESMCELS71RPHHG

ESMCELS71RPHHG

產品規格

型號 ESMCELS71RPHHG
系列 SHIMANO