ESMCELS71RPHLG

ESMCELS71RPHLG

ESMCELS71RPHLG

ESMCELS71RPHLG

產品規格

型號 ESMCELS71RPHLG
系列 SHIMANO