ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

產品規格

型號 ESMCELS71RPLHG5
系列 SHIMANO