ESMCELS71RSTDC1

ESMCELS71RSTDC1

ESMCELS71RSTDC1

ESMCELS71RSTDC1

產品規格

型號 ESMCELS71RSTDC1
系列 SHIMANO