ESMCELS71RSTDP

ESMCELS71RSTDP

ESMCELS71RSTDP

ESMCELS71RSTDP

產品規格

型號 ESMCELS71RSTDP
系列 SHIMANO