ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

ESMCELS71XKHIB

產品規格

型號 ESMCELS71XKHIB
系列 SHIMANO