ESMCELS71XKHIS

ESMCELS71XKHIS

ESMCELS71XKHIS

ESMCELS71XKHIS

產品規格

型號 ESMCELS71XKHIS
系列 SHIMANO