OT-SP41

WO-Y60098580


特色

  • 公路車/登山車
  • ø 4 mm
  • 不含外管端套

相容系列

SHIMANO

規格圖示

  • icon_cables_siliconegrease
    聚矽氧潤滑油
    SIS SP41 已使用特殊的聚矽氧潤滑油預先注油潤滑,變速更省力

產品規格

型號 WO-Y60098580
系列 SHIMANO
顏色 黑色、白色、科技灰、紅色、藍色、黃色、萊姆綠、橘色