ETLSHCFINSMFB

ETLSHCFINSMFB

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL NO ETLSHCFINSMFB
SERIES Shimano Series