SHIMANO APPS GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARINGLaatstelijk bijgewerkt: maart 2022

 
 • 1. Inleiding en toepassingsgebied

   Deze Gegevensbeschermingsverklaring (de ‘Verklaring’) beschrijft de gegevensverwerkingsactiviteiten in verband met jouw gebruik van de volgende door Shimano Inc. ontwikkelde en aangeboden apps.

   • E-TUBE PROJECT App (‘E-TUBE PROJECT’); en
   • E-TUBE RIDE App (‘E-TUBE RIDE’, gezamenlijk de ‘Apps’).

   Tenzij anders is aangegeven, is de in deze Verklaring vermelde informatie van toepassing op beide Apps in het algemeen.

   Deze Verklaring informeert je ook over de meest relevante aspecten van de overeenkomst die is gesloten tussen de entiteiten van Shimano die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerkingsactiviteiten in verband met de Apps.

   Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (‘Persoonsgegevens’).

   Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens waaruit het ras of de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot het seksuele gedrag of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon (ook wel ‘Gevoelige Gegevens’ genoemd).

   Je kunt meer informatie vinden over hoe wij Persoonsgegevens van Californische consumenten verwerken, door de paragraaf ‘Aanvullende informatieverstrekking voor Californische consumenten’ van deze Verklaring hieronder door te nemen.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke

   Shimano Inc. ("SIC")
   3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
   Osaka 590-8577, Japan

   samen met

   SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
   High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
   Nederland

   SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
   One Holland, Irvine, California 92618 U.S.A.

   en

   SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
   1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Japan

   zijn de entiteiten die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens met betrekking tot E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE (SIC, SEU, SNAH en SSJ) hierna gezamenlijk ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’ genoemd).

   In afwijking van hetgeen hierboven is vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in verband met E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE in:

   - Australië, Taiwan en Nieuw-Zeeland SIC;

   - Zwitserland SIC en SEU; en

   - Canada SIC en SNAH.

   In je uit afkomstig bent uit deze landen, verwijzen wij bij het gebruik van “wij’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons” of van SIC en/of SSJ en/of SNAH en/of SEU naar het bedrijf of de bedrijven die bij het respectievelijke land genoemd staan.

   Je kunt contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke per post op het bovenstaande adres.

 • 3. Functionaris voor Gegevensbescherming

   We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor de groep (‘FG’) aangesteld om alle aangelegenheden met betrekking tot gegevensbescherming en privacy te beheren. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens, neem dan contact op met onze FG via privacy@shimano-eu.com

 • 4. Informatie die wij verzamelen

   Onze Apps bieden je een verscheidenheid aan functionaliteiten, diensten en functies (de ‘Diensten’) aan waarvoor het nodig is of die je het mogelijk maken om jouw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarnaast verzamelen we automatisch informatie over je, inclusief Persoonsgegevens, bij het downloaden en installeren van de Apps op jouw apparaat.

 • 4.1 Informatie die je aan ons verstrekt

   Bij het gebruik van onze Apps heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van onze content en onze Diensten, waardoor je mogelijk Persoonsgegevens aan ons moet of kunt verstrekken. De specifieke categorieën Persoonsgegevens in kwestie zijn afhankelijk van de specifieke app, zoals hieronder beschreven.

   Als wij bepaalde informatie nodig hebben om je een specifieke dienst te kunnen leveren, zullen wij dit als zodanig aanduiden. Het niet verstrekken van die informatie resulteert in de onmogelijkheid om de gevraagde dienst aan je te leveren.

   (a) E-TUBE PROJECT
   • Gebruikersgegevens: gebruikersnaam (bijnaam), inlogwachtwoord (versleuteld), geslacht, geboortedatum, thuisadres (provincieniveau) en e-mailadres; en
   • Informatie over de fiets: bijnaam, informatie over de onderdelen (productnaam, tandnummer, serienummer, firmwareversie, logboek van het apparaat, toegangscode van de componentnaam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat)

   E-TUBE PROJECT biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Als je voor deze optie kiest, verwerken wij fietsinformatie niet als informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

   (b) E-TUBE RIDE
   • Gebruikersgegevens: gebruikersnaam (bijnaam), inlogwachtwoord (versleuteld), geslacht, geboortedatum, thuisadres (provincieniveau) en e-mailadres;
   • Aan gezondheid gerelateerde informatie: hartslag en gewicht; en
   • Informatie over de fiets: bijnaam, informatie over onderdelen (serienummer, naam en universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat), fietsritlogboek (breedtegraad/lengtegraad, tijd, hoogte, afstand, snelheid, trapfrequentie, positie van de versnelling, assistentiemodus, foutenlogboek);

   E-TUBE RIDE biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Als je voor deze optie kiest, verwerken wij aan gezondheid gerelateerde informatie of fietsinformatie niet als informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • 4.2 Informatie die wij automatisch verzamelen

   Bij het gebruik van onze Apps en Diensten verzamelen we automatisch Persoonsgegevens. De specifieke categorieën Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de betreffende app, zoals hieronder beschreven:

   (a) E-TUBE PROJECT
   • Apparaatinformatie: IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV, Firebase ID); en
   • Gebruikslogboek van de app: informatie over jouw interacties met de app, inclusief foutenlogboeken en crash-herstellogboeken, datum/tijdstempels en klikstroomgegevens

   (b) E-TUBE RIDE
   • Apparaatinformatie: IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV, Firebase ID); en
   • Gebruikslogboek van de app: informatie over jouw interacties met de app, inclusief foutenlogboeken en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels en klikstroomgegevens
 • 4.3 Informatie die wij van andere bronnen verkrijgen

   In principe verzamelen wij informatie rechtstreeks van jou. Wij ontvangen echter ook Persoonsgegevens over je van andere bronnen, in de volgende situaties:

   SHIMANO-ID en sociale media

   Voor het gebruik van onze Apps is het niet nodig om in te loggen of een profiel aan te maken. Je kunt dit echter wel doen, als je dat wenst.

   Als je met jouw SHIMANO-ID op onze Apps inlogt, voegen wij de informatie samen die wij over je verwerken in verband met onze verschillende Apps, om de registratie voor onze Diensten te vereenvoudigen.

   Je kunt je voor een SHIMANO-ID registreren via e-mail of door verbinding te maken met bestaande accounts op sociale medianetwerken zoals Facebook, Twitter, Apple ID en Google.

   Als je ervoor kiest om een social media-account te gebruiken om je te registreren voor een SHIMANO-ID, verwerken wij de gegevens van jouw social media-gebruikersaccount. Deze gegevens zijn afhankelijk van de instellingen van jouw social media-account en kunnen bestaan uit accountnaam, locatie, geslacht, leeftijd, e-mailadres, enz.

 • 4.4 Cookies en andere volgmiddelen

   Onze Apps gebruiken cookies en andere volgmechanismen om informatie te verzamelen.

   Cookies zijn kleine tekstbestanden die voor verschillende doeleinden op jouw apparaat worden opgeslagen. Je kunt de cookies op jouw apparaat beheren en verwijderen in de bijbehorende apparaatinstellingen.

   (a)

   Onze apps gebruiken strikt noodzakelijke cookies. Strikt noodzakelijke cookies zijn essentieel voor de werking en het gebruik van onze Apps. Zonder deze cookies kunnen wij onze Apps en Diensten niet aan je aanbieden. Je kunt je daarom niet afmelden voor deze cookies.

   (b)

   Wij gebruiken volgmiddelen om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruikers en de interacties met onze Apps en Diensten, bijvoorbeeld welke functies het vaakst worden gebruikt. De verwerking van Persoonsgegevens die via deze tools worden verzameld is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst. Zie artikel 9 hieronder voor meer informatie over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.

   Onze Apps gebruiken de volgende cookies:

   Naam Duur Doel Soort
   apiDomain_<api> 15 jaar De gedeelde domein-API bepaalt waar alle sites in een groep naartoe gestuurd moeten worden. Derde partij
   _gig_llu 15 jaar Gebruikersnaam van laatste login- provider voor login ‘Welkom terug’-scherm. Eerste partij
   _gig_llp 15 jaar Naam van laatste loginprovider voor login ‘Welkom terug’-scherm. Eerste partij
   _gig_lt / glt_<api> onbepaalde duur Logintoken voor authenticatie. Eerste partij
   gig_hasGmid 15 jaar Interne cookie voor de web-SDK Derde partij
   hasGmid 13 maanden Interne cookie voor de web-SDK Derde partij
   gst 30 minuten Serverticket voor de 2e fase van het inloggen. Eerste partij
   ucid 13 maanden Unieke computeridentificatie die wordt gebruikt voor het genereren van rapporten en die door de Web-SDK wordt gebruikt om een opgeslagen antwoord te krijgen. Derde partij
   glnk -1 dag (Vervallen van de cookie) Ticket voor de 2e fase van het inloggen. Derde partij
   gmid 10+ jaar Gebruikerscookie. Derde partij
   GSLM_<siteID> N.v.t. Sessie magic-cookie. Derde partij
   gig3pc 48 uur Onthoudt of cookies van derden worden geblokkeerd om te voorkomen dat ze elke keer worden gecontroleerd. Eerste partij
   gig3pctest 1 seconde Een tijdelijke cookie dat wordt gebruikt om te controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd. Eerste partij
   gig_debug 2 seconden Dient om de debug-UI te activeren. Eerste partij
   _gig_dbgConsole_log 3 seconden Dient om de logging te activeren voor het debuggen. Eerste partij
   _gig_APIProxy_enabled onbepaalde duur Dient om aan te geven of APIProxy al dan niet moet worden gebruikt. Eerste partij
   gac_<APIKey> onbepaalde duur Dient om het inloggen op de server te activeren. Eerste partij
   gltexp_<apikey> dynamisch Logintoken voor vervaldatum. Eerste partij
   _gig_<id>_cb 10 jaar Terugbellen voor de luisteraar. Eerste partij
   ua_<apikey> 24 uur COPPA (minderjarigen). Eerste partij
   _gig_ssoToken dynamisch SSO-token. Derde partij
   __gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> onbepaalde duur WebSDK- instellingen. Eerste partij
   gmid onbepaalde duur Gebruikerscookie. Derde partij
   ucid onbepaalde duur Unieke computeridentificatie voor unieke gebruikersrapportage. Derde partij
   _gig_ssoToken_<apikey> dynamisch API SSO token. Derde partij
   _gig_gmidt 30 min Gebruikerscookie. Derde partij
   gig_canary 1 jaar (actief voor maar ~3 dagen) Geeft aan of de klant de Canary versie van de Web-SDK gebruikt. Eerste partij
   gig_canary_ver 1 jaar (actief voor maar ~3 dagen) De versienaam van de Canary versie van de Web-SDK. Eerste partij

   Op dit moment reageren de apps niet op ‘niet-volgen’-signalen die door internetbrowsers worden verzonden.

 • 5. Doeleinden en grondslagen

   Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden en alleen wanneer wij een grondslag hebben waar we ons op kunnen baseren. Jouw Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, of tenzij je ons toestemming geeft.

   Wij hebben de doeleinden waarvoor wij jouw Persoonsgegevens verwerken en de grondslagen waarmee wij de verwerking rechtvaardigen, in onderstaande lijst samengevat:

   • Gebruikersidentificatie (van toepassing op alle Apps):

    Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om jouw identiteit te verifiëren bij het registreren en inloggen op onze Apps.

    De verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met je is gesloten voor het gebruik van de Apps. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

   • Gebruik van de Apps (zie de toepasselijke informatie voor elke app hieronder):

   • (a) E-TUBE PROJECT

    E-TUBE PROJECT biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikerslogin werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van de aan jouw gebruikersaccount gekoppelde fietsinformatie. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.

    Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.

    Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.

     

    (b) E-TUBE RIDE

    E-TUBE RIDE biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikersregistratie werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van jouw fietsgegevens en het bij jouw gebruikersaccount behorende rijlogboek. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.

    Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Hieronder vallen gegevens gerelateerd aan gezondheid (hartslag en gewicht). Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.

    Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.

   • Communicatie met jou (van toepassing op alle Apps):

    Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om contact met je op te nemen, ofwel op jouw eigen verzoek, ofwel wanneer jij ons dat toestaat, bijvoorbeeld om feedback van jou te krijgen om onze App, Diensten en producten te verbeteren.

    Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens zowel op jouw toestemming als op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent en onze gerechtvaardigde belangen bij het bieden van klantenondersteuning, om zo de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en te zorgen voor een verdere groei van ons bedrijf. Zie Art. 6 lid 1 onder a, b en f van de AVG.

   • Productontwikkeling (van toepassing op alle Apps):

    Wij verwerken jouw Persoonsgegevens met het oog op kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld om problemen in onze producten op te sporen en te analyseren, om voorspellend onderhoud uit te voeren en de noodzakelijke timing voor productvervanging te berekenen, om nieuwe producten te introduceren en hun compatibiliteit te testen, enzovoort.

    Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, voor productontwikkelingsonderzoek en om als bedrijf uit te breiden en te groeien. Zie Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.

   • Appgebruikersmeting en gebruiksanalyse (van toepassing op alle Apps):

    Wij analyseren de prestaties van onze Apps en Diensten om te begrijpen hoe gebruikers hiermee omgaan en om ze dienovereenkomstig te verbeteren.

    Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wanneer jij jouw toestemming intrekt, zetten wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stop.

   • Ontdekken en voorkomen van misbruik van de Apps (van toepassing op alle Apps):

    Wij analyseren de technische gegevens die via de Apps worden verzameld om misbruik ervan, bijvoorbeeld door inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst, op te sporen en te voorkomen.

    Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, evenals op onze gerechtvaardigde belangen bij het vervolgen in geval van misbruik van onze Apps dat gevolgen kan hebben voor ons en juridische conequenties kan hebben. Zie Art. 6 lid 1 onder b en f van de AVG.

   Wanneer de bovenstaande doeleinden de verwerking van Gevoelige Gegevens vergen of inhouden, zullen wij jou om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen, zoals vereist door de wet. Zie Art. 9 lid 2 onder a van de AVG.

 • 6. Ontvangers van Persoonsgegevens

   Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende ontvangers:

   • Andere groepsmaatschappijen en distributeurs. Gezien de internationale voetafdruk van ons bedrijf werken onze groepsmaatschappijen nauw samen. Om dit te kunnen doen, delen wij gegevens, waaronder Persoonsgegevens, binnen de groep. Dit betekent dat jouw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere groepsmaatschappijen en distributeurs. In de bijlage tref je een lijst aan van alle groepsmaatschappijen en distributeurs waarmee wij jouw Persoonsgegevens delen.
   • Dienstverleners die namens ons handelen. Wij schakelen dienstverleners in om ons te helpen bij onze dagelijkse werkzaamheden, zoals leveranciers van IT-ondersteuning en -onderhoud, en webserverleveranciers. Alle dienstverleners zijn wettelijk en contractueel verplicht om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren en na te leven. Onze dienstenaanbieders zijn onder meer:
    • SAP; en
    • Google
   • Aan andere gebruikers van de app, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

   De doorgifte van jouw Persoonsgegevens aan ontvangers in derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) is onderworpen aan de bepalingen in artikel 7 hieronder (‘internationale gegevensoverdrachten’).

 • 7. Internationale gegevensoverdrachten

   Alle gegevens die via de Apps worden verzameld, worden centraal opgeslagen binnen de Europese Unie (‘EU’). Als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft SIC toegang tot die database. Dienovereenkomstig zullen jouw Persoonsgegevens worden doorgegeven en/of bekendgemaakt aan ontvangers buiten de EER in Japan, dat door de Europese Commissie in haar adequaatheidsbesluit (Uitvoeringsbesluit 2019/419 van de Commissie van 23 januari 2019) is erkend als land dat een passend beschermingsniveau waarborgt.

 • 8. Bewaartermijnen

   Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

   Met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen zullen wij jouw Persoonsgegevens verwijderen:

   • in geval van inactiviteit van jouw gebruikersprofiel voor een periode van 5 jaar; en/of
   • wanneer je je gebruikersprofiel verwijdert.
 • 9. Jouw rechten

   Op grond van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heb jij bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons:

   • Het recht van inzage in jouw Persoonsgegevens;
   • Het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens;
   • Het recht op gegevenswissing van jouw Persoonsgegevens;
   • Het recht op beperking van de verwerking;
   • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wanneer de verwerking van jouw Persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst, en de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd;
   • Het recht om je toestemming in te trekken met werking voor de toekomst
   • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
   • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens op grond van jouw specifieke situatie, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • 10. Overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking

   SIC, SSJ, SNAH en SEU bepalen gezamenlijk het doel en de wijze van verwerking van jouw Persoonsgegevens in verband met de Apps zoals beschreven in artikel 2 hierboven. Bijgevolg hebben SIC, SSJ, SNAH en SEU, zoals de wet vereist, voor persoonsgegevens van gebruikers die gevestigd zijn in de EEG een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking gesloten op grond van Art. 26 AVG. SIC, SSJ, SNAH en SEU coördineren en werken met elkaar samen om te voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, om jouw rechten te respecteren en om jouw verzoek te verwerken en jouw vragen te beantwoorden.

   SEU is het aangewezen aanspreekpunt voor gebruikers van de Apps die hun rechten uit hoofde van artikel 9 hierboven willen uitoefenen. Als je dat wilt, of als je vragen daarover hebt, kun je contact opnemen met SEU op telefoonnummer +31-40-2612222 of per email via privacy@shimano-eu.com Als je je binnen de EU bevindt kun je naast het aangewezen contactpunt ook contact opnemen met SIC, SNAH en SSJ om je rechten uit te oefenen.

 • 11. Gegevensbeveiliging

   Wij hebben intern en met onze dienstverleners praktijken geïmplementeerd die binnen onze branche gebruikelijk zijn om de veiligheid van jouw Persoonsgegevens te waarborgen, afhankelijk van de gevoeligheid ervan, en om te voorkomen dat dergelijke Persoonsgegevens in het kader van deze Verklaring ongeoorloofd worden vrijgegeven.

 • 12. Koppelingen en websites van derden

   Onze Diensten bieden je de mogelijkheid om toegang te krijgen tot content van derden, zoals websites, apps en online diensten. Hou er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerkingsactiviteiten van deze derden. Wij raden je aan om de verklaringen over gegevensbescherming van een website, app of online dienst van een derde partij waarmee je verbinding maakt, te lezen.

 • 13. Kinderen

   Wij verwerken niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar zonder toestemming van de ouders of voogd. Als je een ouder of de voogd bent van een kind en meent dat wij Persoonsgegevens van dat kind hebben verwerkt, neem dan contact op met onze FG via de contactgegevens die hierboven in artikel 3 zijn beschreven.

 • 14. Diversen

   Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien om rekening te houden met en te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Wij zullen je op gepaste wijze informeren over eventuele updates, bijvoorbeeld via e-mail of een bericht in de Apps. De datum van de meest recente update staat bovenaan deze Verklaring.

   Bijlage

   Australië

    SHIMANO AUSTRALIA CYCLING PTY. LTD. 2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australië

    Telefoon.: +61-2-9526-7799

    Fax.: +61-2-9526-7622

    Web:https://bike.shimano.com/en-AU/home.html

   Oostenrijk

    Thalinger Lange GmbH

    Schubertstraße 12

    A-4600 Wels, Oostenrijk

    Tel.: +43 7242 497 - 0

    Fax.: +43 7242 497 - 248

    E-mail: mail@thalinger-lange.com

    Web: www.thalinger-lange.com

   België

    Shimano Belgium N.V.

    Zandvoortstraat 21, 2800 Mechelen, België

    Telefoon: +32-15-209480 / Fax: +32-15-209410

   Bulgarije

    BG-Eurotrade Ltd.

    Iztochna Tangenta Str., Nr. 102

    District Slatina, 1592 Sofia

    Bulgarije

    Telefoon: (+3592) 418 3615

    Fax: (+3592) 4167690

   Canada

    SHIMANO CANADA LTD.427 Pido Road Peterborough, Ontario K9J 6X7 Canada

    Telefoon.: +1-705-745-3232

    Fax.: +1-705-745-1949

   Kroatië

    CS-Eurotrade d.o.o.

    CKZ 135

    8270 Krsko

    Slovenië

    Telefoon: 386-7-4902500

    Fax: 386-7-4902549

   Cyprus

    Eurotrade Ltd.

    Ag. Vassilios

    26504 Patras

    Griekenland

    Telefoon: +30 10 91 14 50

    E-mail: info@eurotrade.com.gr

    URL: www.bikesworld.gr

   Tsjechië

    Paul Lange Ostrava s.r.o.

    Sabinova 2

    CZ-72100 Ostrava-Svinov, Tsjechië

    Tel.: +420 596 634 608

    Fax.: +420 596 780-995

    E-mail: info@paul-lange.cz

    Web: www.paul-lange.cz

   Denemarken

    Shimano Nordic Denmark

    Forbindelsesvej 4

    2100 København Ø

    Denemarken

    Telefoon: +4569911660

    E-mail: infodk@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-nordic.dk

   Estland

    Shimano Polska Sp. z.o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polen

    Telefoon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-mail: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Finland

    Shimano Nordic OY

    Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland

    Telefoon: +35-8201-550800 / Fax: +35-8201-55080

   Frankrijk

    Shimano France S.A.S..

    Zone Actiparc, 777 Rue Commios, 62223 St.-Laurent-Blangy Cedex, Frankrijk

    Telefoon: +33-321-732525

   Duitsland

    Paul Lange & Co. OHG

    Hofener Straße 114

    D-70372 Stuttgart

    Duitsland

    Tel.: +49 711 2588 - 02

    Fax: +49 711 2588 - 305

    E-mail: info@paul-lange.de

    Web: www.paul-lange.de

   Griekenland

    Eurotrade Ltd.

    Ag. Vassilios

    26504 Patras

    Griekenland

    Telefoon: +30 10 91 14 50

    E-mail: info@eurotrade.com.gr

    URL: www.bikesworld.gr

   Hongarije

    Paul Lange Hungary Kft.

    Központi út 28-32

    H-1211 Budapest, Hongarije

    Tel.: +36 (1) 445-0371

    Fax: +36 (1) 445-0676

    E-mail: info@paul-lange.hu

    Web: www.paul-lange.hu

   Ijsland

    Shimano Nordic AB

    Edsbrogatan 1F

    752 28 Uppsala

    Zweden

    Telefoon: +46-18-56-16-00

    Fax: +46-18-50-03-95

    E-mail: infose@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-nordic.com

   Ierland

    Madison

    Roebuck Way, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK5 8HL, United Kingdom

    Telefoon: +44 (0)1908 326032

    Fax: 0800 1300 599

    URL: www.madison.co.uk

   Italië

    Shimano Italy Bicycle Components SRL.

    Strada Statale del Sempione 197, 20016 Pero - Milano (IT), Italy

    Telefoon: +39 02 38592097 / Fax: +39-0331-936955

   Japan

    シマノセールス株式会社(大阪府堺市)

    〒592-8331 堺市西区築港新町1-5-15

    (代表) Telefoon: 072-243-2820 / Fax: 072-243-2830

   Letland

    Shimano Polska Sp. z.o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polen

    Telefoon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-mail: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Litouwen

    Shimano Polska Sp. z.o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polen

    Telefoon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-mail: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Luxemburg

    Shimano

    Belgium N.V.

    Zandvoortstraat 21, 2800 Mechelen, Belgium

    Telefoon: +32-15-209480

    Fax: +32-15-209410

   Malta

    Shimano Italy Bicycle component SRL

    Strada Statale del Sempione 197, 20016 Pero – Milaan, Italië

    Telefoon: +39 02 38592097

    Fax: +39 02 38592097

    E-mail: bikeinfo.shimanoitaly@shimano-eu.com

   Nederland

    Shimano Benelux B.V.

    Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Nederland

    Telefoon: +31 341 272 222 / Fax: +31-341-272291

   Nieuw Zeeland

    SHIMANO NEW ZEALAND LIMITED79 Apollo Drive, Albany, North Shore City 0632 Auckland, Nieuw Zeeland

    Telefoon.: +64-9-478-1969

    Fax.: +64-9-479-6288

    Web:https://bike.shimano.com/en-NZ/home.html

   Noorwegen

    Shimano Nordic AS

    Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad, Noorwegen

    Telefoon: +47-66-77-80-10 / Fax: +47-66-77-80-11

   Polen

    Shimano Polska Sp. z.o.o

    Ul. Jana Gutenberga, 62-023 Żerniki, Polen

    Telefoon: +48-61-62-52-100

   Portugal

    Sociedade Comercial do Vouga Lda.

    Rua da Fonte Nova, 1840 Variante Recardães Barrô 1840

    3750-720 Recardães

    Portugal

    Telefoon: +351 234 601500

    Fax: +351 234 601159

    E-mail: geral@scvouga.pt

   Roemenië

    ROM-Eurotrade S.R.L

    Bucharest west Industrial park

    Equest logistic Center

    Strada DE 287/1, Building E2, Unit A1-A2

    077096, Judetul Ilfov

    Roemenië

    Telefoon: +40.21.350.5624

    Fax: +40.21.350.5457

    E-mail: info@rom-eurotrade.ro

   Slowakije

    Paul Lange Oslany s.r.o.

    Mierová 854/37

    SK-97247 Oslany, Slowakije

    Tel.: +421 465 492 344

    Fax: +421 465 491 056

    E-mail: office@paul-lange-oslany.sk

    Web: www.paul-lange.sk

   Slovenië

    CS-Eurotrade d.o.o.

    CKZ 135

    8270 Krsko

    Slovenië

    Telefoon: 386-7-4902500

    Fax: 386-7-4902549

    Email: info@cs-eurotrade.com

   Spanje

    Macario Llorente S.A.

    SHIMANO IBERIA, S.L.

    Avenida Doctor Severo Ochoa 34, 28100 Alcobendas, Madrid, Spanje

    Telefoon: +34 91 902 25 86

   Taiwan

    SHIMANO (TAIWAN) CO.,LTD.

    4F-3, Grand Asia Plaza, 138 Zhongming S.Road, Taichung, 40361 Taiwan

    Phone: +886-4-2319-5318 / Fax: +886-4-2319-4020


    Sunstar Taiwan Ent. Co., LTD

    39-1, 37th Road, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan

    Phone: +886-4-2359-6199

   Zweden

    Shimano Nordic Cycle AB

    Edsbrogatan 1F, 75228 Uppsala, Zweden

    Telefoon: +46-18-56-16-00 / Fax: +46-18-50-03-95

   Verenigd Koninkrijk

    Madison

    Roebuck Way, Knowlhill, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK5 8HL,

    Verenigd Koninkrijk

    Telefoon: +44 (0)1908 326000

    Fax: 0800 1300 599

    URL: www.madison.co.uk

   Verenigde Staten van Amerika

    Shimano North America Bicycle, Inc.

    One Holland, Irvine, California 92618 U.S.A.

    Telefoon: +1-949-951-5003 / Fax: +1-949-768-0920

   Zwitserland

    FUCHS-MOVESA AGHübelacherstrasse 7, CH-5242 Lupfig, Zwitserland

    Telefoon.: +41 56 464 46 46

    E-Mail: info@fuchs-movesa.ch

    Web:http://www.fuchs-movesa.ch/


   Aanvullende informatie voor Californische consumenten

   Deze verklaringen beschrijven hoe wij Persoonsgegevens van Californische consumenten verzamelen, gebruiken, verwerken en bekendmaken in de context van onze Apps en Diensten (zoals hierboven gedefinieerd), evenals de rechten die jij mogelijk hebt op grond van de Californische wetgeving. Deze verklaringen zijn bedoeld om de Gegevensbeschermingsverklaring aan te vullen met informatie die wordt vereist door de Californische privacywetgeving, de California Consumer Privacy Act (‘CCPA’).

   Persoonsgegevens die wij verzamelen

   Californisch recht vereist dat wij de Persoonsgegevens die wij over Californische consumenten verzamelen beschrijven, onder andere door het identificeren van specifieke categorieën van gegevens. Wij verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van consumenten, automatisch wanneer consumenten onze Apps en Diensten gebruiken, en van andere bronnen (zoals van sociale netwerken, wanneer je een social media-account gebruikt om je te registreren voor de SHIMANO-ID). Zoals we hierboven meer in detail beschreven in het gedeelte ‘Informatie die wij verzamelen’ van deze Verklaring, hebben wij in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld in de context van elke App:

   • E-TUBE PROJECT
    • Identificatoren (bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV, Firebase ID))
    • Demografie (bijv. geslacht, geboortedatum)
    • Bedrijfsinformatie (bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (productnaam, tandnummer, serienummer, firmwareversie, logboek van het apparaat, toegangscode van de componentnaam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat).)
    • Internetactiviteit (bijv. app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
    • Locatiegegevens
   • E-TUBE RIDE
    • Identificatoren (bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV))
    • Demografie (bijv. geslacht, geboortedatum)
    • Bedrijfsinformatie (bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (serienummer, naam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat))
    • Biometrische informatie (bijv. fietsritinformatie zoals trapfrequentie)
    • Internetactiviteit (bijv. fietsritlogboek (tijd, afstand, snelheid, versnellingspositie, assistentiemodus, foutenlogboek), app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
    • Locatiegegevens (bijv. fietsritinformatie (breedtegraad/lengtegraad, hoogte))

   Voor informatie over onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, of eventueel delen, van jouw Persoonsgegevens verwijzen wij je naar het artikel ‘Doeleinden engrondslagen’ in de Verklaring hierboven.

   Hoe wij jouw Persoonsgegevens delen

   Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met derden zoals beschreven in het artikel ‘Ontvangers van Persoonsgegevens’ hierboven. Wij verkopen geen Persoonsgegevens. Californisch recht vereist ook dat wij jou informatie verstrekken over bepaalde bekendmakingen van Persoonsgegevens aan derden, wanneer deze bekendmakingen worden gedaan voor ‘zakelijke doeleinden’, zoals bekendmakingen aan dienstverleners. Wij maken de volgende soorten Persoonsgegevens bekend voor onze zakelijke doeleinden:

   Categorie van Persoonsgegevens Ontvanger
   Identificatoren

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders

   Aanbieders van webservers

   Demografie

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders

   Aanbieders van webservers

   Commerciële informatie

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders

   Biometrische informatie

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders

   Internetactiviteiten

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders

   Locatiegegevens

   Andere groepsmaatschappijen en distributeurs

   ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders


   Californische rechten

   Californisch recht kent bepaalde rechten toe aan Californische consumenten. Deze omvatten het recht:

   • Op inzage in specifieke elementen van Persoonsgegevens (‘Recht op inzage’)
   • Om te weten hoe wij Persoonsgegevens verwerken en delen (‘Recht om te weten’)
   • Op het verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld (‘Recht op verzoek tot verwijdering’)
   • Op bezwaar voor ‘verkoop’ van Persoonsgegevens, zoals die term is gedefinieerd onder Californisch recht.
   • Dat goederen of diensten niet worden geweigerd als een dergelijk recht wordt uitgeoefend.

   Om gebruik te maken van het recht op inzage, het recht om te weten of het recht op een verzoek tot verwijdering kun je contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com of +1-800-423-2420. Alleen jij of een persoon die door jou is gemachtigd om namens jou te handelen mag een verzoek indienen met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen moet (1) voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om redelijkerwijs te controleren of jij de persoon (of een bevoegde vertegenwoordiger van die persoon) bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld; en (2) voldoende gedetailleerd zijn zodat we jouw verzoek kunnen begrijpen, evalueren en beantwoorden. We zullen jouw identiteit verifiëren door een e-mail te sturen naar jouw geregistreerde e-mailadres en het antwoord van jouw e-mailadres te bevestigen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij om meer informatie vragen. Wij kunnen mogelijk niet op jouw verzoek reageren of de door jou gevraagde informatie niet verstrekken als wij jouw identiteit niet kunnen verifiëren (of de bevoegdheid van een gemachtigde persoon die namens jou optreedt niet vast kunnen stellen). Gevolmachtigden die rechten willen uitoefenen namens een consument in Californië dienen verzoeken in te dienen bij privacy@shimano-eu.com samen met een kopie van de door de consument ondertekende volmacht waarin je wordt aangewezen als gevolmachtigde. Indien je geen account hebt bij SHIMANO maar contact met ons op zou nemen via privacy@shimano-eu.com met vragen of zorgen, kunnen we mogelijk niet reageren op verzoeken om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, inclusief het recht om te weten en het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. Omdat we slechts beperke gegevens verzamelen over individuen zonder account, kunnen we verzoeken van individuen zonder account niet verifiëren volgens de door de CCPA vereiste standaarden.

   Bovendien hebben inwoners van Californië krachtens artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië het recht om bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, schriftelijk te verzoeken om (a) een lijst van de categorieën persoonsgegevens die een bedrijf in het direct voorafgaande kalenderjaar aan derden heeft verstrekt voor direct marketing-doeleinden van die derden en (b) de namen en adressen van die derden. Neem contact met ons op via privacy@shimano-eu.com om dit recht uit te oefenen.

   Contact met ons opnemen

   Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com