SHİMANO UYGULAMALARI (APPS) VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİM Son Güncelleme: Ağustos 2023

 
 • 1. Giriş ve Kapsam

   Bu Verilerin Korunmasına Dair Bildirim (“Bildirim”), Shimano Inc. tarafından geliştirilen ve sunulan aşağıdaki uygulamaları kullanmanıza ilişkin verilerin işlenmesi faaliyetlerini açıklamaktadır.

   • E-TUBE PROJECT App ("E-TUBE PROJESİ"); ve
   • E-TUBE RIDE App ("E-TUBE RIDE", birlikte "App'ler ("Mobil Uygulamalar)" olarak anılacaklardır).

   Aksi belirtilmedikçe, burada sağlanan bilgiler, genel olarak iki App'in (Mobil Uygulamaların) hepsi için geçerlidir.

   Bu Bildirim, ayrıca, App'ler (Mobil Uygulamalar) ile bağlantılı veri işleme faaliyetlerinden sorumlu Shimano kuruluşları arasında yapılan düzenlemelerin en ilgili yönleri hakkında sizi bilgilendirir.

   Kişisel Veri(ler); tanımlanan ya da tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili bilgiler anlamını taşır; tanımlanabilir bir gerçek kişi; özellikle, bir isme, bir kimlik numarasına, lokasyon verisine, online (çevrim içi) bir kimlik tanımlayıcıya veya o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir ya da daha fazla sayıda unsura (“Kişisel Veriler”) atıfta bulunularak, doğrudan veya dolaylı olarak, kimliği tespit edilebilecek bir kimsedir.

   Kişisel verilerin özel kategorileri; ırk ya da etnik köken, siyasi düşünceler, dini veya felsefi inançlar ya da sendika üyeliğini ortaya koyan veriler, genetik veriler, biyometrik veriler, sağlıkla ilgili veriler veya bir gerçek kişinin cinsel yaşamı ya da cinsel yönelimi ile ilgili verileri içerir (“Hassas Veriler” olarak da anılacaktır).

   Kaliforniya’daki tüketicilere ait Kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgiyi, bu Bildirim’in aşağıdaki “Kaliforniya’daki Tüketiciler için İlave Açıklamalar” kısmını gözden geçirerek bulabilirsiniz.

 • 2. Veri sorumlusu

   Shimano Inc. ("SIC")
   3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
   Osaka 590-8577, Japonya

   ile birlikte

   SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
   High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
   Hollanda

   SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
   One Holland, Irvine, California 92618 ABD

   ve

   SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
   1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Japonya

   müşterek veri sorumluları sıfatıyla, E-TUBE PROJESİ ve E-TUBE RIDE ile ilgili olarak (SIC, SEU, SNAH ve SSJ bundan böyle birlikte, “biz”, “bizim” ya da “bizi/bize” şeklinde anılacaklardır), Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin sorumlu olan kuruluşlardır.

   Yukarıda belirtilenden farklı olarak, E-TUBE PROJESİ ve E-TUBE RIDE ile ilgili Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin sorumlu olan denetçi;

   - Avustralya, Tayvan, Yeni Zelanda, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Tayland, Arjantin, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Hindistan, Malezya, Meksika, Panama, Filipinler, Singapur, Uruguay ve Venezuela’da SIC,

   - İsviçre, İsrail, Türkiye, Andorra, Bosna Hersek, Monako ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde SIC ve SEU ve

   - Kanada'da SIC ve SNAH'tır.

   Bu ülkelerdenseniz, “biz”, “bizim” ya da “bizi/bize” ifadeleri ile ya da SIC ve/veya SSJ ve/veya SNAH ve/veya SEU ifadeleri ile, yalnızca ilgili ülke için yukarıda ismi belirtilen ilgili şirkete veya şirketlere atıfta bulunuyoruz.

   Her müşterek denetçi ile, yukarıdaki adresten posta yoluyla irtibat kurabilirsiniz.

 • 3. Veri Koruma Görevlisi

   Verilerin korunması ve gizliliği ile ilgili tüm konuların yönetimini gerçekleştirmesi için bir grup Veri Koruma Görevlisi (“VKG”) görevlendirdik. Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair sorularınız varsa, lütfen privacy@shimano-eu.com adresinden VKG ile irtibat kurunuz.

 • 4. Topladığımız bilgiler

   App’lerimiz (Mobil Uygulamalarımız), size, hakkınızdaki Kişisel Verileri bize sağlamanızı şart koşan ya da bize sağlamanıza imkân tanıyan çeşitli işlevleri, hizmetleri ve özellikleri (“Hizmetler”) sunar. Ayrıca, App’leri cihazınıza yüklemeniz ve cihazınız üzerinde kurmanız durumunda, Kişisel Veriler dahil olmak üzere, hakkınızdaki bilgileri otomatik olarak toplarız.

 • 4.1 Bize sağladığınız bilgiler

   App’lerimizi (Mobil Uygulamalarımızı) kullanırken, bize Kişisel Veriler sağlamanızı gerektirebilecek ya da sağlamanıza imkân tanıyacak içeriklerimizden ve Hizmetlerimizden yararlanma seçeneğine sahip olacaksınız. İlgili spesifik Kişisel Veri kategorileri, aşağıda açıklanan şekilde, söz konusu olan spesifik uygulamaya bağlı olarak değişir.

   Belli bir hizmeti size sağlayabilmemiz için belirli bilgileri bize sağlamanız gerekirse, bizim açımızdan bu gerekliliği belirteceğiz. Bilgilerin bize sağlanmaması, talep edilen hizmetin size sağlanamaması sonucunu doğuracaktır.

   (a) E-TUBE PROJESİ
   • Kullanıcı bilgileri: Kullanıcı adı (takma ad), giriş şifresi (kodlanmış), cinsiyet, doğum tarihi, ev adresi (eyalet/vilayet seviyesinde) ve e-posta adresi; ve
   • Bisiklet bilgileri: Takma ad, bileşenlere ilişkin bilgiler (ürün adı, dişli diş adedi, seri numarası, donanım yazılımı versiyonu, birim kaydı, bileşen adı geçiş anahtarı ve kablosuz birimin Evrensel Eşsiz Kimlik Tanımlayıcısı)

   E-TUBE PROJESİ, size, app'i (mobil uygulamayı) giriş yapmadan kullanma seçeneği sunar. Bu seçeneği tercih ederseniz, bisiklet bilgilerini kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin bilgiler olarak işlemeyeceğiz.

   (b) E-TUBE RIDE
   • Kullanıcı bilgileri: Kullanıcı adı (takma ad), giriş şifresi (kodlanmış), cinsiyet, doğum tarihi, ev adresi (eyalet/vilayet seviyesinde) ve e-posta adresi;
   • Sağlık ile ilgili veriler: Nabız ve ağırlık bilgileri; ve
   • Bisiklet bilgileri: Takma ad, bileşenlere ilişkin bilgiler (seri numarası, isim ve kablosuz birimin Evrensel Eşsiz Kimlik Tanımlayıcısı), bisiklet sürüş kaydı (enlem/boylam, zaman, yükseklik, mesafe, hız, pedal çevirme ritmi, vites pozisyonu, yardım modu, hata kayıt defteri)

   E-TUBE RIDE, size, giriş yapmadan, app'i (mobil uygulamayı) kullanma seçeneği sunar. Bu seçeneği tercih ederseniz, sağlık ile ilgili ya da bisiklet bilgilerini kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin bilgiler olarak işlemeyeceğiz.

 • 4.2 Otomatik olarak topladığımız bilgiler

   App'lerimiz (Mobil Uygulamalarımız) ve Hizmetlerimizin kullanımı sırasında, Kişisel Verileri otomatik olarak toplarız. İlgili spesifik Kişisel Veri kategorileri, aşağıda açıklanan şekilde, söz konusu olan spesifik uygulamaya bağlı olarak değişir:

   (a) E-TUBE PROJESİ
   • Cihaz bilgisi: IP adresi, eşsiz cihaz ID (Instance ID (örnek kimliği) IDFV, Firebase ID gibi); ve
   • App kullanım kayıt defteri bilgileri: Hata kayıtları ve çökme kurtarma kayıtları, tarih/saat damgaları ve clickstream (tıklama akışı) verileri dâhil olmak üzere, app ile karşılıklı etkileşimleriniz hakkında bilgiler

   (b) E-TUBE RIDE
   • Cihaz bilgisi: IP adresi, eşsiz cihaz ID (Instance ID (örnek kimliği) IDFV, Firebase ID gibi); ve
   • App kullanım kayıt defteri bilgileri: Hata kayıtları ve çökme kurtarma kayıtları, tarih/saat damgaları ve clickstream (tıklama akışı) verileri dâhil olmak üzere, app ile karşılıklı etkileşimleriniz hakkında bilgiler
 • 4.3 Diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler

   Genel bir kural olarak, bilgileri doğrudan sizden toplarız. Ancak, aşağıdaki durumlarda başka kaynaklardan da sizin hakkınızda Kişisel Veriler alırız:

   SHIMANO ID ve Sosyal Medya

   App'lerin kullanımı, giriş yapmayı (login) ya da bir profil oluşturmayı gerektirmez. Ancak, isterseniz bunu yapabilirsiniz.

   SHIMANO ID'niz ile App'lerimize giriş yapmanız durumunda, Hizmetlerimize kaydolmayı basitleştirmek amacıyla farklı App'ler ile bağlantılı olarak hakkınızda işlediğimiz bilgileri birleştireceğiz.

   E-posta adresi üzerinden veya Facebook, Twitter, Apple ID ve Google gibi sosyal medya ağları üzerinde mevcut hesaplara bağlanarak, SHIMANO ID’ye kaydolabilirsiniz.

   SHIMANO ID’ye kaydolmak için bir sosyal medya hesabını kullanmayı seçerseniz, sosyal medya kullanıcı hesabınıza ilişkin verileri işleyeceğiz. Bu bilgiler, sosyal medya hesabınızın ayarlarına bağlı olarak değişir ve aşağıdakileri içerebilir: Hesap adı, lokasyon, cinsiyet, yaş, e-posta adresi, vs.

 • 4.4 Kimliğin gizlendiği veriler

   Kişisel Verilerde kimliği gizleyebiliriz, böylece, sizin kimliğinizi tespit etmek için kullanılamaz ve artık Kişisel Veri vasfında değildir. Bu verileri, yalnızca kimliği gizleyen şekilde saklayacak ve kullanacağız ve bu verilerde kimliği yeniden belirlenebilir hale getirmeye çalışmayacağız.

 • 4.5 Çerezler ve diğer takip araçları

   App'lerimiz; bilgileri toplamak için çerezler ve diğer takip mekanizmalarını kullanır.

   Çerezler, çeşitli amaçlarla cihazınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. İlgili cihaz ayarları yoluyla cihazınız üzerindeki çerezleri yönetebilir ve silebilirsiniz.

   (a)

   App'lerimiz, kesinlikle gerekli olan çerezleri kullanırlar. Kesinlikle gerekli olan çerezler, App'lerimizin işleyişi ve kullanımı için temel öneme sahiptir. Bu çerezler olmadan, App'lerimizi ve Hizmetlerimizi size sunamazdık. Bu nedenle, bunları reddedemezsiniz/bunlardan vazgeçemezsiniz.

   (b)

   Örneğin hangi özelliklerin en sık kullanıldığı gibi kullanıcı davranışları ve App'lerimiz ve Hizmetlerimiz ile karşılıklı etkileşimler hakkındaki bilgileri toplamak için izleme araçları kullanırız. Bu araçlar yoluyla toplanan Kişisel Verilerin işlenmesi, kullanıcının muvafakatine dayalıdır. Muvafakatinizi, gelecekte geçerli olmak üzere, herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Haklarınızı nasıl kullanacağınıza dair daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki 9. Bölüme bakınız.

   App'lerimiz aşağıdaki çerezleri kullanırlar:

   İsim Süre Amaç Tür
   apiDomain_<apiKey> 15 Yıl Bir gruptaki tüm siteler için gönderilmesi gereken, paylaşılan domain API (Uygulama Programlama Arayüzü) çağrıları. Üçüncü Kişi
   _gig_llu 15 Yıl “Tekrar hoşgeldiniz” ekranına Login (Giriş) için son login sağlayıcı kullanıcı adı. İlk Taraf
   _gig_llp 15 Yıl “Tekrar hoşgeldiniz” ekranına Login (Giriş) için son login sağlayıcı adı. İlk Taraf
   _gig_lt / glt_<APIKey> daima Kimlik doğrulama için Giriş (Login) Token İlk Taraf
   gig_hasGmid 15 Yıl Web SDK için dâhili çerez Üçüncü Kişi
   hasGmid 13 Ay Web SDK için dâhili çerez Üçüncü Kişi
   gst 30 Dakika Girişin (login) 2. aşaması için sunucu bileti. İlk Taraf
   ucid 13 Ay Raporlar hazırlamak için kullanılan ve güvenli yanıt almak için Web SDK tarafından kullanılan eşsiz bilgisayar tanımlayıcı. Üçüncü Kişi
   glnk - 1 gün (Çerezin süresi sona erer) Girişin (login) 2. aşaması için bilet. Üçüncü Kişi
   gmid 10+ Yıl Kullanıcı çerezi. Üçüncü Kişi
   GSLM_<siteID> Uygulanmaz Oturum sihirli çerezi. Üçüncü Kişi
   gig3pc 48 saat Her seferinde kontrolü önlemek için, 3. taraf çerezlerin bloke edilip edilmediğini hatırlar. İlk Taraf
   gig3pctest 1 saniye 3. taraf çerezlerin bloke edilip edilmediğini kontrol etmek için kullanılan geçici bir çerez. İlk Taraf
   gig_debug 2 saniye Debug (hata ayıklama) UI'yı harekete geçirmek için kullanılır. İlk Taraf
   _gig_dbgConsole_log 3 saniye Debug (hata ayıklama) sürecine girişi başlatmak için kullanılır. İlk Taraf
   _gig_APIProxy_enabled daima API (Uygulama Programlama Arayüzü) Proxy (vekil varlık) kullanılıp kullanılmayacağını belirtmek için kullanılır. İlk Taraf
   gac_<APIKey> daima Sunucu tarafından başlatılan giriş sürecini başlatmak için kullanılır. İlk Taraf
   gltexp_<APIKey> dinamik Giriş (Login) Token Süresinin Sona Ermesi. İlk Taraf
   _gig_<ID>_cb 10 yıl Dinleyici için geri arama. İlk Taraf
   ua_<APIKey> 24 saat COPPA (reşit olmayan). İlk Taraf
   _gig_ssoToken dinamik SSO Token. Üçüncü Kişi
   __gigAPIAdapterSettings_<APIKey>_<build> daima WebSDk ayarları. İlk Taraf
   gmid daima Kullanıcı çerezi. Üçüncü Kişi
   ucid daima Eşsiz kullanıcı raporlamalarının gerçekleştirilmesine yönelik eşsiz bilgisayar tanımlayıcı. Üçüncü Kişi
   _gig_ssoToken_<APIKey> dinamik API (Uygulama Programlama Arayüzü) tarafından sağlanan SSO Token. Üçüncü Kişi
   _gig_gmidt 30 dakika Kullanıcı çerezi. Üçüncü Kişi
   gig_canary 1 yıl (yalnızca ~3 gün aktif) İstemcinin WebSDK'nın kanarya versiyonunu kullanıp kullanmadığını belirtir. İlk Taraf
   gig_canary_ver 1 yıl (yalnızca ~3 gün aktif) WebSDK'nın kanarya versiyonunun versiyon adı. İlk Taraf

   Şu anda, App'ler, İnternet tarayıcılar tarafından gönderilen "takip etme" sinyallerine yanıt vermiyor.

 • 5. Amaçlar ve hukuki dayanaklar

   Kişisel Verilerinizi yalnızca belirtilen, açık ve meşru amaçlar için ve hukuki bir dayanağımızın olması koşuluyla işleriz. Başlangıçtaki ile uyumlu yeni bir amaç olmadıkça ya da bize muvafakatinizi vermediğiniz sürece, Kişisel Verileriniz, başlangıçta toplanmasının nedeni dışında başka hiçbir amaçla işlenmeyecektir.

   Kişisel Verilerinizi işlememize ilişkin nedenleri ve işlememizin gerekçesi olan hukuki dayanakları aşağıdaki listede kısaca belirttik:

   • Kullanıcı kimlik tespiti (tüm Uygulamalar (App'ler) için geçerli):

    Kişisel Verilerinizi, App’lerimize kaydolurken ve giriş yaparken (oturum açarken) kimliğinizi doğrulamak için kullanırız.

    Bu amaçla Kişisel Verilerinizin işlenmesi, App’lerin (Mobil Uygulamaların) kullanımına ilişkin sizinle akdedilen sözleşmenin ifası için gereklidir, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") Mad. 6 (1)(b).

   • App'lerin Kullanımı (her app için, aşağıdaki geçerli bilgilere bakınız):

   • (a) E-TUBE PROJESİ

    E-TUBE PROJESİ, size, giriş (login) yapmadan app'i kullanma seçeneği sunar. Kullanıcı girişi (login) ile uygulamanın kullanılması durumunda, app, oluşturduğunuz profili esas alarak işleyecektir. Kullanıcı hesabınıza bağlı bisiklet bilgilerinizi yönetmek için Kişisel Verilerinizi kullanırız. Amacımız, verilerinize herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan erişebilmenizi sağlayarak, size kusursuz bir deneyim sunmaktır. Yukarıda belirtilen amaçlar için kişisel verilerinizin işlenmesini, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası amacına dayandırıyoruz, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6(1)(b).

    Kullanıcı profilinizi oluştururken, hizmetlerimizin size sağlanması için kesinlikle gerekli olanlardan daha fazla bilgi vermeyi tercih edebilirsiniz. Kullanıcı profilinizi tamamlamak için isteğe bağlı bilgilerin sağlanması, App'lerimiz üzerinde daha kişiselleştirilmiş bir deneyimden yararlanabilmenizi sağlar.

    Bize özgürce sağlamayı tercih ettiğiniz Kişisel Verileri işlemek için muvafakatinize dayanıyoruz, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(a). Örneğin, kullanıcı profilinizi güncelleyerek muvafakatinizi geri çekmeniz durumunda, bu amaçla Kişisel Verilerinizi işlemeyi durduracağız.

    (b) E-TUBE RIDE

    E-TUBE RIDE, size, giriş (login) yapmadan app'i kullanma seçeneği sunar. Uygulamanın kullanıcı kaydı ile kullanılması durumunda, app, oluşturduğunuz kullanıcı profilini esas alarak işleyecektir. Bisiklet bilgilerinizi ve kullanıcı hesabınıza bağlı sürüş kayıt defterini yönetmek için Kişisel Verilerinizi kullanırız. Amacımız, verilerinize herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan erişebilmenizi sağlayarak, size kusursuz bir deneyim sunmaktır. Yukarıda belirtilen amaçlar için kişisel verilerinizin işlenmesini, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası amacına dayandırıyoruz, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6(1)(b).

    Kullanıcı profilinizi oluştururken, hizmetlerimizin size sağlanması için kesinlikle gerekli olanlardan daha fazla bilgi vermeyi tercih edebilirsiniz. Bu, sağlık ile ilgili verileri (nabız ve ağırlık bilgileri) içerir. Kullanıcı profilinizi tamamlamak için isteğe bağlı bilgilerin sağlanması, App'lerimiz üzerinde daha kişiselleştirilmiş bir deneyimden yararlanabilmenizi sağlar.

    Bize özgürce sağlamayı tercih ettiğiniz Kişisel Verileri işlemek için muvafakatinize dayanıyoruz, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(a). Örneğin, kullanıcı profilinizi güncelleyerek muvafakatinizi geri çekmeniz durumunda, bu amaçla Kişisel Verilerinizi işlemeyi durduracağız.

   • Sizinle iletişim (tüm Uygulamalar (App'ler) için geçerli)

    Kişisel Verilerinizi (i) Size Hizmetleri sağlamak amacıyla App’ler (Uygulamalar) ve onların fonksiyonları hakkında size bilgi vermek, (ii) benzer ürünler ve/veya hizmetler hakkında size bilgiler göndermek için, (iii) talebinize veya muvafakatinize istinaden (örneğin, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve/veya pazarlamasını geliştirmek amacıyla sizden geri bildirim almak için), sizinle irtibat kurmak amacıyla kullanırız.

    Kişisel Verilerinizin işlenmesinde dayanağımız; muvafakatiniz, tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası ve müşteri desteği sağlamaya ve ürün ve/veya hizmet hakkında size bilgi vermeye yönelik meşru çıkarlarımızdır, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(a), (b) ve (f).

   • Ürün geliştirme (tüm Uygulamalar (App'ler) için geçerli):

    Kişisel Verilerinizi, kalitenin iyileştirilmesi amacıyla, örneğin ürünlerimizdeki sorunları tespit ve analiz etmek, öngörüye dayalı bakım uygulamak ve gerekli ürün değişikliği zamanlamasını hesaplamak, yeni ürünleri uygulamaya koymak ve uyumluluklarını test etmek vs. için işleriz.

    Kişisel Verilerinizi işlerken dayanağımız; ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek için ürün geliştirme araştırması ve bir işletme olarak genişleme ve büyüme hususlarındaki meşru çıkarlarımızdır, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(f).

   • Uygulama (app) kullanıcı ölçümü ve kullanım analizi (tüm Uygulamalar (App'ler) için geçerli):

    Kullanıcıların App'lerimiz ve Hizmetlerimiz ile karşılıklı nasıl bir etkileşim halinde olduklarını anlamak ve buna göre onları geliştirmek için, App'lerimiz ve Hizmetlerimizin içeriğinin performansını analiz ederiz.

    Bu amaçla Kişisel Verilerinizi işlerken, muvafakatinize dayanırız, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(a). Muvafakatinizi geri çekmeniz durumunda, bu amaçla Kişisel Verilerinizi işlemeye son vereceğiz.

   • Uygulamaların kötüye kullanımının tespiti ve önlenmesi (tüm App'ler (Mobil Uygulamalar) için geçerli):

    Örneğin, yazılım lisans sözleşmesindeki kullanım koşullarının bir ihlali yoluyla App’lerin (Mobil Uygulamaların) kötüye kullanımını tespit etmek ve önlemek için App'ler kanalıyla topladığımız teknik verileri analiz ederiz.

    Kişisel Verilerinizi işlerken dayanağımız; tarafı olduğunuz bir sözleşmenin ifası ve aynı zamanda, App’lerin (Mobil Uygulamaların), bizi etkileyebilecek ve hukuki sonuçları olabilecek herhangi bir kötüye kullanımını araştırma/soruşturma hususunda meşru çıkarlarımızdır, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 6 (1)(b) ve (f).

   Yukarıdaki amaçların, Hassas Verilerin işlenmesini gerektirmesi veya içermesi durumunda, hukukun şart koştuğu üzere, açık muvafakatinizi talep edeceğiz, bakınız Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Mad. 9 (2)(a).

 • 6. Kişisel Verilerin Alıcıları

   Kişisel Verilerinizi, aşağıdaki alıcılar ile paylaşırız:

   • Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar. Ticari (iş kapsamındaki) faaliyetlerimizin uluslararası düzeyde ayakizi dikkate alınarak, grup şirketlerimiz birlikte yakın bir çalışma yürütürler. Bunları yapabilmek için, Kişisel Veriler dâhil, verileri grup içinde paylaşırız. Bu, Kişisel Verilerinizin, diğer grup şirketleri ile ve dağıtıcılar ile paylaşılacağı anlamına gelir. Kişisel Verilerinizi paylaştığımız tüm grup şirketlerinin ve dağıtıcıların bir listesini ekte bulabilirsiniz.
   • Bizim adımıza hareket eden hizmet sağlayıcılar. IT desteği ve bakım sağlayıcılar, web sunucusu sağlayıcılar gibi, gündelik işlerimizde bize yardımcı olmak üzere, hizmet sağlayıcılar görevlendiririz. Tüm hizmet sağlayıcıların, hukuken ve sözleşme gereği, verilerin korunmasına dair yürürlükteki mevzuata saygı göstermeleri ve uymaları gerekir. Hizmet sağlayıcılarımız aşağıdakileri içermektedir:
    • Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, ABD (alt işleyici sıfatıyla hareket eden bulut hizmeti sağlayıcı) ("AWS")
    • SAP, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Almanya (veri işleyici; müşteri ilişkileri ve kimlik yönetimi hizmetleri sağlayıcısı)
   • Bunu yapmak için bize muvafakatinizi vermiş olmanız durumunda, diğer app kullanıcıları.

   Kişisel Verilerinizin, Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışındaki üçüncü ülkelerde bulunan alıcılara aktarılması, aşağıda 7. Maddede (“uluslararası veri transferleri”) belirtilen hükümlere tabidir.

 • 7. Uluslararası veri transferleri

   App'ler (Mobil Uygulamalar) yoluyla toplanan tüm veriler, Avrupa Birliği ("AB") dâhilinde, AWS tarafından sağlanan sunucular üzerinde merkezi olarak saklanacaktır. (Müşterek) veri denetçisi olarak, SIC'in, anılan veritabanına erişim hakkı/imkanı bulunmaktadır. Buna göre, Kişisel Verileriniz; AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışında, yeterli bir veri koruma seviyesi sağlamakta olduğuna dair Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararında (23 Ocak 2019 tarihli, 2019/419 sayılı Komisyon Uygulama Kararı) tanınmış olan Japonya’da bulunan alıcılara aktarılacak ve/veya açıklanacaktır. AWS, ABD'de bulunmaktadır. AB Komisyonu'nun ABD için verdiği bir yeterlilik kararı bulunmamaktadır. AWS’ye veri transferi; üçüncü ülkelerde kurulmuş işleyicilere kişisel verilerin transferine ilişkin standart sözleşme maddelerine tabidir. Maddelerin bir sureti, veri işleme görevlisinden talep edilebilir.

 • 8. Saklama süreleri

   Kişisel Verilerinizi, başlangıçta toplandığı amaç için gerekli olandan daha uzun süre işlemeyeceğiz.

   Yasal saklama sürelerine tabi olmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde Kişisel Verilerinizi sileceğiz:

   • Kullanıcı profilinizin 5 yıllık bir süreyle inaktif olması; ve/veya
   • kullanıcı profilinizi sildiğinizde
 • 9. Haklarınız

   Verilerin korunmasına dair yürürlükteki mevzuat kapsamında, Kişisel Verilerinizin tarafımızca işlenmesine ilişkin belli haklara sahipsiniz:

   • Kişisel Verilerinize erişim hakkı;
   • Yanlış ya da eksik Kişisel Verilerin düzeltilmesi hakkı;
   • Kişisel Verilerinizin silinmesi hakkı;
   • İşlemenin kısıtlanması hakkı;
   • Kişisel Verilerinizin muvafakatinize ya da bir sözleşmeye dayalı olarak işlenmesi ve işlemenin otomatik yöntemlerle gerçekleştirilmesi durumunda, verilerin taşınabilirliği hakkı;
   • Gelecekte geçerli olmak üzere, muvafakati geri çekme hakkı
   • Bir denetim makamı nezdinde bir şikayette bulunma hakkı; ve
   • Kişisel Verilerinizin, özel durumunuz ile ilgili gerekçelere dayalı olarak ve doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz etme hakkı.

  ABD’de mukim kişiler, ayrıca, haklarının kullanımı taleplerine ilişkin aldığımız herhangi bir karara itiraz etmek için bizimle irtibat kurabilirler. Bir karara itiraz etmek için, lütfen, yukarıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bizimle irtibat kurunuz.

 • 10. Müşterek Veri Sorumlusu Sözleşmesi

   SIC, SSJ, SNAH ve SEU, yukarıdaki 2. Bölümde açıklanan şekilde, App'ler (Mobil Uygulamalar) ile bağlantılı olarak, Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini müştereken belirlerler. Sonuç olarak, hukukun şart koştuğu şekilde, SIC, SSJ, SNAH ve SEU, GDPR’nin 26. maddesi uyarınca, AEA (Avrupa Ekonomik Alanı)’nda bulunan kullanıcıların kişisel verilerine ilişkin bir müşterek veri sorumlusu sözleşmesi akdetmişlerdir. SIC, SSJ, SNAH ve SEU, verilerin korunması yükümlülüklerine uymak, haklarınızı gözetmek ve talebinizi işleme almak ve tüm sorularınıza yanıt vermek için birbirleriyle koordineli ve işbirliği halinde hareket edeceklerdir.

   App’lerin (Mobil Uygulamaların) yukarıda 9. Bölüm kapsamındaki haklarını kullanma talebinde bulunan kullanıcıları için, SEU, belirlenen irtibat noktasıdır. Bunu yapmak isterseniz veya anılan hususlara ilişkin sorularınız olursa, lütfen, “+31-40-2612222” numaralı telefondan veya privacy@shimano-eu.com e-posta adresi kanalıyla SEU ile irtibat kurunuz. Ayrıca, AB’de bulunuyorsanız, haklarınızı kullanmak için, belirlenmiş irtibat noktanıza ilave olarak, SIC, SNAH ve SSJ ile de irtibat kurabileceğinizi lütfen dikkate alınız.

 • 11. Veri güvenliği

   Hassasiyetine bağlı olarak Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak ve söz konusu Kişisel Verilerin bu Bildirim kapsamında izin verilmeyen şekilde açıklanmasını önlemek için dâhili olarak ve hizmet sağlayıcılarımız nezdinde, standart sektör uygulamalarını gerçekleştirdik.

 • 12. Üçüncü taraf bağlantıları (link'leri) ve internet siteleri

   Hizmetlerimiz kapsamında, size; internet siteleri, app’ler (mobil uygulamalar) ve online (çevrim içi) hizmetler gibi, üçüncü taraf içeriğine erişim olanağı sunulmaktadır. Bu üçüncü tarafların veri işleme faaliyetlerinden sorumlu olmadığımızı lütfen dikkate alınız. Bağlantı kurduğunuz herhangi bir üçüncü taraf internet sitesi, app (mobil uygulama) veya online (çevrim içi) hizmete ait verilerin korunması bildirimlerini okumanızı tavsiye ederiz.

 • 13. Çocuklar

   16 yaş altındaki bireylerden elde edilen Kişisel Verileri, ebeveynin ya da velinin/vasinin muvafakati olmadan bilerek işlemeyiz. Bir çocuğun anne-babası ya da velisi/vasisi iseniz ve onun hakkındaki Kişisel Verileri işlediğimize inanıyorsanız, lütfen, yukarıda 3. Bölümde belirtilen irtibat bilgilerini kullanarak VİG (Veri İşleme Görevlimiz) ile irtibat kurunuz.

 • 14. Muhtelif Hükümler

   Bu Bildirim, yürürlükteki mevzuattaki değişiklikleri yansıtması ve o değişikliklere uygun olması için zaman zaman revize edilebilir. Güncellemeler hakkında sizi muntazam bir şekilde, örneğin e-posta ile ya da App'lerimizde bir mesaj ile bilgilendireceğiz. Son güncellemenin tarihi, bu Bildirimin üst kısmında yer almaktadır.

   Ek

   Andorra

    SHIMANO IBERIA, S.L.

    Avenida Doctor Severo Ochoa 34, 28100 Alcobendas, Madrid, İspanya

    Tel: +34 91 902 25 86

    E-posta: info.iberia@shimano-eu.com

   Arjantin

    SHIMANO ARGENTINA SAU

    ESTADOS UNIDOS 20 PISO 5 CABA, C1101AAB Arjantin

    TEL: 0800-345-2423

   Avustralya

    SHIMANO AUSTRALIA CYCLING PTY.LTD.

    2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229,

    Avustralya

    Tel.: +61-2-9526-7799

    Faks: +61-2-9526-7622

    Web:https://bike.shimano.com/en-AU/home.html

   Avusturya

    Thalinger Lange GmbH

    Schubertstraße 12

    A-4600 Wels,

    Avusturya

    Tel.: +43 7242 497 - 0

    Faks: +43 7242 497 - 248

    E-posta: mail@thalinger-lange.com

    Web: www.thalinger-lange.com

   Belçika

    Shimano Belgium N.V.

    Zandvoortstraat 21, 2800 Mechelen,

    Belçika

    Telefon: +32-15-209480 / Faks: +32-15-209410

   Bosna Hersek

    SBM-EUROTRADE TRGOVINA DOO

    Istocna Obilaznica 4, 37000 Krusevac

    Tel: +381 37 310 1669

    E-posta: info@sbm-eurotrade.com

   Brezilya

    Shimano Latin America

    Alameda Santos, 415 – 6º andar – Cj 61
    Cerqueira César, São Paulo - SP, 01419-000

    Brezilya

    E-posta: contato@shimano.com.br

   Bulgaristan

    BG-Eurotrade Ltd.

    Iztochna Tangenta Str., Nr. 102

    District Slatina, 1592 Sofya

    Bulgaristan

    Telefon: (+3592) 418 3615

    Faks:(+3592) 4167690

   Kanada

    SHIMANO CANADA LTD.

    427 Pido Road Peterborough, Ontario K9J 6X7

    Kanada

    Tel.: +1-705-745-3232

    Faks.: +1-705-745-1949

   Şili

    Andes Industrial Ltda

    Santa Elena #1511 – Santiago

    Santiago, 8360349

    Tel: (+56) 2 2650-3100

   Kolombiya

    HA Bicicletas S.A

    Calle 14 Nº 52 A - 187

    Medellin, 050023

    Tel: (+57) 4 285-5040

    E-posta: servicioalcliente@habicicletas.com

   Kosta Rika

    Ciclo San Nicolas S.A.

    Av. 10 entre calles 4 y 6 o de la Bomba la Castellana

    125 mts Este - San José, 10103

    Tel: (+506) 2521-6090

    E-posta: info@ciclosannicolas.com

   Hırvatistan

    CS-Eurotrade d.o.o.

    CKZ 135 8270 Krsko

    Slovenya

    Telefon: 386-7-4902500

    Faks: 386-7-4902549

   Kıbrıs

    Eurotrade Ltd.

    Ag. Vassilios

    26504 Patras

    Yunanistan

    Telefon: +30 2610 911 4 50

    E-posta: info@eurotrade.com.gr

    URL: www.bikesworld.gr

   Çek Cumhuriyeti

    Paul Lange Ostrava s.r.o.

    Sabinova 2

    CZ-72100 Ostrava-Svinov,

    Çek Cumhuriyeti

    Tel.: +420 596 634 608

    Faks: +420 596 780-995

    E-posta: info@paul-lange.cz

    Web: www.paul-lange.cz

   Danimarka

    Shimano Nordic Denmark

    Forbindelsesvej 4

    2100 København Ø

    Danimarka

    Telefon: +4569911660

    E-posta: infodk@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-nordic.dk

   Estonya

    Shimano Polska Sp. z.o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polonya

    Telefon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-posta: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Finlandiya

    Shimano Nordic OY

    Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa,

    Finlandiya

    Telefon: +35-8201-550800 / Faks: +35-8201-55080

   Fransa

    Shimano France S.A.S..

    Zone Actiparc, 777 Rue Commios,
    62223 St.-Laurent-Blangy Cedex,

    Fransa

    Telefon: +33-321-732525

   Almanya

    Paul Lange & Co. OHG

    Hofener Straße 114

    D-70372 Stuttgart

    Almanya

    Tel.: +49 711 2588 - 02

    Faks: +49 711 2588 - 305

    E-posta: info@paul-lange.de

    Web: www.paul-lange.de

   Yunanistan

    Eurotrade Ltd.

    Ag. Vassilios

    26504 Patras

    Yunanistan

    Telefon: +30 2610 911 450

    E-posta: info@eurotrade.com.gr

    URL: www.bikesworld.gr

   Guatemala

    Bicimania

    Calzada la paz 18-40 zona 5 ofibodegas centro 5

    bodega 123 Bicimania.

    Tel: (+502) 23367763

   Macaristan

    Paul Lange Hungary Kft.

    Központi út 28-32

    H-1211 Budapeşte,

    Macaristan

    Tel.: +36 (1) 445-0371

    Faks: +36 (1) 445-0676

    E-posta: info@paul-lange.hu

    Web: www.paul-lange.hu

   İzlanda

    Shimano Nordic AB

    Edsbrogatan 1F

    752 28 Uppsala

    İsveç

    Telefon: +46-18-56-16-00

    Faks: +46-18-50-03-95

    E-posta: infose@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-nordic.com

   Hindistan

    Shimano South Asia Pvt. Ltd.

    No. 19, Kumarakrupa Road, Bangalore, Bangalore, Karnataka, Hindistan, 560001

    Telefon: +91-80-4125-3331

    E-posta: sales@ssa.shimano.com.sg

   Endonezya

    PT. Rodalink Indo Tama

    Jl. Jawa No. 393, Desa Wadungasih,
    Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur,

    Endonezya

    Telefon: +62 31 8963951

    E-posta: shimano.cvr@prolind-group.com

   İrlanda

    Madison

    Roebuck Way, Knowlhill, Milton Keynes,
    Buckinghamshire, MK5 8HL,

    Birleşik Krallık

    Telefon: +44 (0)1908 326032

    Faks: 0800 1300 599

    URL: www.madison.co.uk

   İsrail

    DAA SPORT & TECHNOLOGY LTD

    Ci’im Industrial Park, Building D7,
    Poleg Industrial Area, Netanya 4250501,

    İsrail

    Telefon:+972-(0)9-865-6960

    E-posta: info@daa.co.il

   İtalya

    Shimano Italy Bicycle Components SRL.

    Strada Statale del Sempione 197,
    20016 Pero - Milano (IT),

    İtalya

    Telefon: +39 02 38592097 / Faks: +39-0331-936955

   Japonya

    シマノセールス株式会社(大阪府堺市)

    〒592-8331 堺市西区築港新町1-5-15

    (代表) Telefon: 072-243-2820 / Faks: 072-243-2830

   Letonya

    Shimano Polska Sp. z o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polonya

    Telefon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-posta: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Litvanya

    Shimano Polska Sp. z o.o.

    Ul. Gutenberga 9

    62-023 Żerniki

    Polonya

    Telefon: +48 61-62 52 100 / 106

    E-posta: infopoland@shimano-eu.com

    URL: www.shimano-polska.com

   Lüksemburg

    Shimano Belgium N.V.

    Zandvoortstraat 21, 2800 Mechelen,

    Belçika

    Telefon: +32-15-209480 / Faks: +32-15-209410

   Malezya

    Bike Science Sdn Bhd

    No. 29 & 31, Jalan TPP 5/17,Taman Perindustrian Puchong,section 5, 47100 Puchong,Selangor, Malezya.

    Telefon: +603-8061-0222

    Faks: +603-8062-4855

    E-posta: lerun@lerun.com.my

   Malta

    Shimano Italy Bicycle component SRL

    Strada Statale del Sempione 197,
    20016 Pero - Milano (IT),

    İtalya

    Telefon: +39 02 38592097

    Faks: +39 0331 936955

    E-posta: bikeinfo.shimanoitaly@shimano-eu.com

   Meksika

    Shimano Latin America

    Alameda Santos, 415 – 6º andar – Cj 61

    Cerqueira César, São Paulo - SP, 01419-000

    Brezilya

    E-posta: contato@shimano.com.br

   Monako

    SHIMANO FRANCE S.A.S.

    Zone Actiparc, 777 Rue Commios, 62223 St.-Laurent-Blangy Cedex, France

    Phone: +33 (0)321 732525

    E-mail: contact-france@shimano-eu.com

   Hollanda

    Shimano Benelux B.V.

    Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet,

    Hollanda

    Telefon: +31 341 272 222/ Faks: +31-341-272291

   Yeni Zelenda

    SHIMANO NEW ZEALAND LIMITED

    79 Apollo Drive, Albany,
    North Shore City 0632 Auckland,

    Yeni Zelenda

    Tel.: +64-9-478-1969

    Faks: +64-9-479-6288

    Web:https://bike.shimano.com/en-NZ/home.html

   Norveç

    Shimano Nordic AS

    Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad,

    Norveç

    Telefon: +47-66-77-80-10 / Faks: +47-66-77-80-11

   Panama

    Comercial Rali, S.A.

    Av. Balvoa, Edficio Sky Business, Planta Baja

    Panama Cumhuriyeti, 080807

    Telefon: (+507) 223-8054

    E-posta: info@ralistoreonline.com

   Filipinler

    Neo Zigma Cycle Corporation

    39 Kapiligan Street, Brgy. Dona Imelda, Quezon City, Filipinler

    E-posta: inquiry@zigma-sales.com

   Polonya

    Shimano Polska Sp. z o.o

    Ul. Jana Gutenberga, 62-023 Żerniki,

    Polonya

    Telefon: +48-61-62-52-100

   Portekiz

    Sociedade Comercial do Vouga Lda.

    Rua da Fonte Nova, 1840 Variante
    Recardães Barrô 1840

    3750-720 Recardães

    Portekiz

    Telefon: +351 234 601500

    Faks: +351 234 601159

    E-posta: geral@scvouga.pt

   Romanya

    ROM-Eurotrade S.R.L

    Bucharest west Industrial park
    Equest logistic Center
    Strada DE 287/1, Building E2, Unit A1-A2
    077096, Judetul Ilfov

    Romanya

    Telefon: +40.21.350.5624

    Faks: +40.21.350.5457

    E-posta: info@rom-eurotrade.ro

   Singapur

    SHIMANO (SINGAPORE) PTE. LTD.

    11 Bulim Walk, Singapur 648105

    Telefon: +65-6265-4777

    Faks: +65-6265-1575

    E-posta: sales@shimano.com.sg

   Slovakya

    Paul Lange Oslany s.r.o.

    Mierová 854/37 SK-97247 Oslany,

    Slovakya

    Tel.: +421 465 492 344

    Faks: +421 465 491 056

    E-posta: office@paul-lange-oslany.sk

    Web: www.paul-lange.sk

   Slovenya

    CS-Eurotrade d.o.o.

    CKZ 135 8270 Krsko

    Slovenya

    Telefon: 386-7-4902500

    Faks: 386-7-4902549

    E-posta: info@cs-eurotrade.com

   Güney Afrika Cumhuriyeti

    COOLHEAT CYCLE AGENCIES (PTY) LTD.

    57 Lake Road Longmeadow Business, Estate North extension no.7 Edenvale, 1609, P.O. Box 2984, Edenvale, 1610

    Telefon: +27 (0) 11 608 2003

   Güney Kore

    NANUX NETWORKS INC.

    33-4, Tekeunobaelli-ro, Jillye-myeo
    50875 Gimhae-si,Gyeongsangnam-d

    Güney Kore

    E-posta: mhkim@nanux.net

   İspanya

    SHIMANO IBERIA, S.L.

    Avenida Doctor Severo Ochoa 34,
    28100 Alcobendas, Madrid,

    İspanya

    Tel: +34 91 902 25 86

   İsveç

    Shimano Nordic AB

    Edsbrogatan 1F, 75228 Uppsala,

    İsveç

    Telefon: +46-18-56-16-00 / Faks: +46-18-50-03-95

   İsviçre

    FUCHS-MOVESA AG

    Hübelacherstrasse 7, CH-5242 Lupfig,

    İsviçre

    Tel.: +41 56 464 46 46

    E-posta: info@fuchs-movesa.ch

    Web:http://www.fuchs-movesa.ch/

   Tayvan

    SHIMANO (TAIWAN) CO.,LTD.

    4F-3, Grand Asia Plaza,
    138 Zhongming S.Road,
    Taichung, 40361

    Tayvan

    Telefon: +886-4-2319-5318 / Faks: +886-4-2319-4020


    Sunstar Taiwan Ent. Co., LTD

    39-1, 37th Road,
    Taichung Industrial Park, Taichung,

    Tayvan

    Telefon: +886-4-2359-6199

   Tayland

    Hah Hong Co., Ltd

    1 Yukol 2 Rd, Wat Thepsirin,
    Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100

    E-posta: sales@hahhong.com

   Türkiye

    Türkiye SHIMANO BİSİKLET PARÇA VE EKİPMANLARI SATIŞ SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    Şair Eşref Bulv. İsmet Kaptan Mah.
    Osman Şahin İş Mrk. No:4 K:7 D.:71,
    Çankaya - Konak / İzmir, Türkiye 35210

    Telefon: +90 232 402 93 93

    Faks: +90 232 484 07 40

    E-posta: infosbtk@shimano-eu.com

   Birleşik Krallık

    Madison

    Roebuck Way, Knowlhill, Milton Keynes,
    Buckinghamshire, MK5 8HL,

    Birleşik Krallık

    Telefon: +44 (0)1908 326000

    Faks: 0800 1300 599

    URL: www.madison.co.uk

   Amerika Birleşik Devletleri

    Shimano North America Bicycle, Inc.

    One Holland, Irvine, California 92618

    ABD

    Telefon: +1-949-951-5003 / Faks: +1-949-768-0920

   Uruguay

    Villa Agreste SA

    Juan Benito Blanco 975

    Montevideo - 11113

    Telefon: +598 27091549

    E-posta: montevideo@global-cycle.com

   Venezuela

    Invebica C.A.

    Av.64 N° L-8 (Zona Industrial Castillito)

    San Diego - Carabobo

    Venezuela

    Telefon: +58-2418716105

    E-posta: ventas@kamikaze.com.ve


   Kaliforniya'daki Tüketiciler için İlave Açıklamalar

   Bu açıklamalar; App'ler (Mobil Uygulamalar) ve Hizmetler (yukarıda tanımlanmaktadır) kapsamında Kaliforniya’daki tüketicilerin Kişisel Verilerini nasıl topladığımızı, kullandığımızı, işlediğimizi ve açıkladığımızı ve Kaliforniya Hukuku kapsamında sahip olabileceğiniz hakları açıklamaktadır. Bu açıklamaların amacı; Verilerin Korunması Bildirimine ilave olarak, Kaliforniya Hukuku kapsamında şart koşulan bilgileri sağlamaktır.

   Topladığımız Kişisel Veriler

   Kaliforniya Hukuku kapsamında; Kaliforniya’da bulunan tüketiciler hakkında topladığımız Kişisel Verileri, spesifik veri kategorilerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere, açıklamamız şart koşulmaktadır. Kişisel Verileri; tüketiciler App'leri (Mobil Uygulamaları) ve Hizmetleri kullandıklarında otomatik olarak, doğrudan tüketicilerden ve diğer kaynaklardan (örneğin, SHIMANO ID’ye kaydolmak için bir sosyal medya hesabını kullandığınızda, sosyal medya ağlarından) toplarız. Bu Bildirim’in, yukarıda “Topladığımız Bilgiler” başlıklı bölümünde açıkladığımız üzere, her bir App (Mobil Uygulama) kapsamında, geçtiğimiz 12 ay içinde, aşağıdaki kategorilerdeki Kişisel Verileri topladık:

   • E-TUBE PROJESİ
    • Kimlik tanımlayıcılar (örneğin, kullanıcı adı ve login (giriş) şifresi, ev adresi, e-posta adresi, IP adresi, eşsiz cihaz ID'si (Instance ID (örnek kimlik), IDFV, Firebase ID gibi))
    • Demografi (örneğin, cinsiyet, doğum tarihi)
    • Ticari Bilgiler (örneğin takma ad, bileşen bilgileri (ürün adı, dişli diş adedi, seri numarası, donanım yazılımı versiyonu, birim kaydı, bileşen adı geçiş anahtarı ve kablosuz birimin Evrensel Eşsiz Kimlik Tanımlayıcısı) gibi bisiklet bilgileri)
    • İnternet Faaliyeti (örneğin app (mobil uygulama) kullanım kayıt defteri bilgileri (hata ve çökme kurtarma kayıtları, tarih/zaman damgası, clickstream (tıklama akışı) verileri))
    • Hassas Veriler (örneğin kesin coğrafi konum verisi)
   • E-TUBE RIDE
    • Kimlik tanımlayıcılar (örneğin, kullanıcı adı ve login (giriş) şifresi, ev adresi, e-posta adresi, IP adresi, eşsiz cihaz ID'si (Instance ID (örnek kimlik), IDFV gibi))
    • Demografi (örneğin, cinsiyet, doğum tarihi)
    • Ticari Bilgiler (örneğin takma ad, bileşen bilgileri (seri numarası, isim ve kablosuz birimin Evrensel Eşsiz Kimlik Tanımlayıcısı) gibi bisiklet bilgileri)
    • Biyometrik Bilgiler (örneğin, pedal çevirme ritmi gibi bisiklet sürme kaydı bilgileri)
    • İnternet Faaliyeti (örneğin, bisiklet sürüş kayıt defteri (zaman, mesafe, hız, vites pozisyonu, yardım modu, hata kaydı), app (mobil uygulama) kullanım kayıt defteri bilgileri (hata ve çökme kurtarma kayıtları, tarih/saat damgası, clickstream (tıklama akışı) verileri))
    • Hassas Veriler (örneğin, nabız ve ağırlık verileri gibi sağlık verileri, kesin coğrafi konum)

   Kişisel verilerinizi toplamaya veya muhtemelen paylaşmaya ilişkin işimizle ilgili veya ticari amacımız (amaçlarımız) hakkında bilgi için, lütfen Bildirimin yukarıdaki “Amaçlar ve Hukuki Dayanaklar” kısmına bakınız.

   Kişisel Verileri Nasıl Açıklarız

   Kişisel Verilerinizi, yukarıdaki Bildirimin "Kişisel Verilerin Alıcıları" kısmında açıklanan şekilde üçüncü kişilere açıklayabiliriz. Bu terimlerin Kaliforniya Hukuku kapsamında tanımlanan içeriğiyle, Kişisel Verileri “satmıyoruz” ya da “paylaşmıyoruz”. Kaliforniya Hukuku, ayrıca, hizmet sağlayıcılara yapılan açıklamalar gibi, açıklamaların “iş/ticari amaçlar” için yapıldığı durumlarda, üçüncü kişilere yapılan belli Kişisel Veri açıklamaları hakkında size bilgi vermemizi şart koşmaktadır. İşimizle ilgili amaçlar için, aşağıdaki türlerde Kişisel Verileri açıklıyoruz:

   Kişisel Veri Kategorisi Alıcı
   Kimlik tanımlayıcılar

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   Web sunucusu sağlayıcıları

   Sağlık verileri

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   Demografi

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   Web sunucusu sağlayıcıları

   Ticari Bilgiler

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   Biyometrik Bilgiler

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   İnternet Faaliyeti

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar

   Lokasyon Verileri

   Diğer grup şirketleri ve dağıtıcılar

   IT desteği ve bakım sağlayıcılar


   Kaliforniya'daki Haklar

   Kaliforniya hukuku, Kaliforniya'daki tüketicilere belli haklar tanır. Bunlar, aşağıdaki hakları içerir:

   • Kişisel Verilerin belirli kısımlarına erişim ("Erişim Hakkı")
   • Kişisel Verileri nasıl işlediğimizi ve paylaştığımızı öğrenme ("Bilme Hakkı")
   • Yanlış ya da eksik Kişisel Verileri düzeltme ("Düzeltme Hakkı")
   • Sizden aldığımız Kişisel Verilerin silinmesini talep etme ("Silme Talebi Hakkı")
   • Kaliforniya Hukuku kapsamında tanımlanan şekilde, Kişisel Verilerin "satış" ve "paylaşım"ından vazgeçme
   • Kaliforniya Hukuku kapsamında hassas kişisel veriler olarak değerlendirilen Kişisel Verilerin belli kullanımlarını ve açıklanmalarını kısıtlama
   • Bu hakların kullanılmasına ilişkin mal veya hizmetten mahrum bırakılmamak

   Erişim Hakkı, Bilme Hakkı, Düzeltme Hakkı veya Silme Talebi Hakkı'nı kullanmak için lütfen, privacy@shimano-eu.com e-posta adresinden ya da +1-800-423-2420 numaralı telefondan bizimle irtibat kurun. Yalnız siz ya da sizin adınıza hareket etmek üzere yetkilendirdiğiniz bir kişi, Kişisel Verilerinize ilişkin bir talepte bulunabilir. Bu haklardan herhangi birinin kullanılmasına ilişkin bir talepte; (1) sizin, hakkında Kişisel Veriler topladığımız kişi (ya da o kişinin yetkili bir temsilcisi) olduğunuzu makul şekilde doğrulayabilmemize imkân sağlayacak yeterli bilgilerin sağlanması; ve (2) talebinizi anlamamıza, değerlendirmemize ve ona yanıt vermemize imkân sağlayacak yeterli ayrıntılar ile birlikte talebinizin açıklanmış olması gerekir. Kayıtlı e-posta adresinize e-posta mesajı göndererek ve e-posta adresinizden teyit yanıtı alarak, kimliğinizin doğruluğunu teyit edeceğiz. Belli durumlarda, daha fazla bilgi istememiz gerekebilir. Kimliğinizin doğruluğunu teyit edemezsek (veya sizin adınıza hareket eden bir yetkili temsilcinin yetkisinden emin olamazsak), talebinizi karşılayamayabiliriz ya da talep ettiğiniz bilgiyi size sağlayamayabiliriz. Kaliforniya’daki bir tüketici adına hakları kullanmak isteyen yetkili temsilcilerin, taleplerini; tüketici tarafından imzalanmış, sizi temsilcisi olarak tayin ettiği yetkilendirmenin bir sureti ile birlikte, privacy@shimano-eu.com e-posta adresine göndermeleri gerekir. SHIMANO nezdinde bir hesabınız yoksa, sorularınız ya da endişelendiğiniz konularla ilgili privacy@shimano-eu.com e-posta adresi üzerinden bizimle irtibat kurabilecek olmanıza karşın; bilme ya da Kişisel Verilerinizin silinmesi hakkı dâhil, Kaliforniya Hukuku kapsamındaki haklarınızı kullanma hususundaki taleplerinizi karşılayamayabiliriz. Çünkü, bir hesabı olmayan bireyler hakkında, yalnızca sınırlı veriler topluyoruz; hesabı olmayanlardan gelen taleplerin doğruluğunu, Kaliforniya hukukunda öngörülen standarda uygun şekilde teyit etme imkânımız yok.

   Ayrıca, Kaliforniya Medeni Yasası 1798.83 Maddesi kapsamında, Kaliforniya’da mukim olan kişiler, bir iş ilişkisi içinde bulundukları işletmelerden, (a) o işletmenin üçüncü taraflara doğrudan pazarlama amaçları için, bir önceki takvim yılı boyunca açıklamış olduğu kişisel veri kategorilerinin bir listesini ve (b) söz konusu üçüncü tarafların adları ve adreslerini yazılı olarak talep etme hakkına sahiptirler. Bu hakkı kullanmak için, lütfen, privacy@shimano-eu.com e-posta adresinden bizimle irtibat kurunuz.

   Bizimle irtibat kurunuz

   Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair sorularınız varsa, lütfen privacy@shimano-eu.com adresinden bizimle irtibat kurunuz.