Verbeterde manipulatiedetectiefuncties.

SHIMANO streeft naar een veilig gebruik van SHIMANO-producten door van fabrikanten van fietsen met een SHIMANO-aandrijfeenheid te verlangen dat zij voldoen aan nationale en regionale standaarden die een bepaald kwaliteitsniveau garanderen.
Het manipuleren van randapparatuur met betrekking tot de aandrijfeenheid of de ondersteuningsregeling van e-bikes is verboden, met inbegrip van zowel softwarematige als hardwarematige wijzigingen.