SHIMANO AGAINST THE TAMPERING WITH E-BIKES

Shimano spreekt zich uit tegen manipulatie van e-bikes en aandrijfsystemen in elke vorm, waarmee bijvoorbeeld de maximaal ondersteunde snelheid wordt verhoogd.

 

Met een gemanipuleerde e-bike op de openbare weg rijden kan, naast technische problemen, ernstige juridische gevolgen opleveren.

Elke vorm van manipulatie kan schade veroorzaken aan zowel het aandrijfsysteem als de fiets zelf.

Daarnaast verlies je je recht op garantie en eventuele claims.

Bij ongelukken met een gemanipuleerde e-bike, kunnen de aansprakelijkheidskosten hoog oplopen en word je mogelijk zelfs aangeklaagd.

 

tampering_img_2
tampering_img

Om dit statement kracht bij te zetten neemt Shimano zelf de volgende voorzorgsmaatregelen:

 

・Shimano zorgt dat aan alle anti-manipulatie eisen en voorzorgsmaatregelen, opgenomen in EN 15194:2017, wordt voldaan.

 

・Shimano blijft voortdurend de bestaande normen evalueren om te zien of ze nog correct en afdoende zijn om manipulatie tegen te gaan.

 

・Shimano blijft aandrijfsystemen van e-bikes voortdurend verbeteren om manipulatie moeilijker te maken.

 

・In alle publicaties en openbare evenementen van Shimano over dit onderwerp, spreekt Shimano zich uit tegen manipulatie van e-bikes en wordt gewezen op de juridische gevolgen.

 

・Er worden proactieve maatregelen, zoals trainingen, documenten, workshops, campagnes, enz. getroffen om mensen bewust te maken van de risico's en gevaren van manipulatie voor alle betrokkenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verkopers en eindgebruikers.

 

・Shimano zal iedereen in de toeleveringsketen actief aansporen om ook anderen te informeren over de juridische gevolgen van manipulatie.

 

・Shimano verstrekt verkopers en eindgebruikers informatie over de verplichte markeringen van bijv. S-EPAC's (tot 45 km/u) , aangaande nationaal verzekeringsnummer, kentekenplaat, identificatie van de fabrikant, constructieplaat, enz., plus alle markeringen die verplicht zijn voor EPAC's, zoals een CE-markering.

 

・Shimano steunt de markttoezichtautoriteiten en politie in het opsporen van gemanipuleerde e-bikes, en is bereid om overheden en lokale rechtshandhavingsinstanties te helpen.

 

・Inzake de manipulatie van e-bikes werkt Shimano samen met de Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) en haar leden, industrie, verkopersbonden, consumentenorganisaties, politie, instanties die ongevallen onderzoeken, testinstituten en gespecialiseerde media om zich uit te spreken tegen het manipuleren van e-bikes en helpt het anderen stakeholders om manipulatie tegen te gaan.

 

 

Let op: de kenmerken van Shimano’s producten worden exclusief beschreven in de desbetreffende productspecificaties. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie met betrekking tot Shimano’s producten.