SHIMANO TEGEN MANIPULATIE VAN E-BIKES

Shimano spreekt zich uit tegen manipulatie van e-bikes en aandrijfsystemen in elke vorm, waarmee bijvoorbeeld de maximaal ondersteunde snelheid wordt verhoogd.

 

Met een gemanipuleerde e-bike op de openbare weg rijden kan, naast technische problemen, ernstige juridische gevolgen opleveren.

Elke vorm van manipulatie kan schade veroorzaken aan zowel het aandrijfsysteem als de fiets zelf.

Daarnaast verlies je je recht op garantie en eventuele claims.

Bij ongelukken met een gemanipuleerde e-bike, kunnen de aansprakelijkheidskosten hoog oplopen en word je mogelijk zelfs aangeklaagd.

 

Om dit statement kracht bij te zetten neemt Shimano zelf de volgende voorzorgsmaatregelen:

 

・Shimano zorgt dat aan alle anti-manipulatie eisen en voorzorgsmaatregelen, opgenomen in EN 15194:2017, wordt voldaan.

・Shimano blijft voortdurend de bestaande normen evalueren om te zien of ze nog correct en afdoende zijn om manipulatie tegen te gaan.

・Shimano blijft aandrijfsystemen van e-bikes voortdurend verbeteren om manipulatie moeilijker te maken.

・In alle publicaties en openbare evenementen van Shimano over dit onderwerp, spreekt Shimano zich uit tegen manipulatie van e-bikes en wordt gewezen op de juridische gevolgen.

・Er worden proactieve maatregelen, zoals trainingen, documenten, workshops, campagnes, enz. getroffen om mensen bewust te maken van de risico's en gevaren van manipulatie voor alle betrokkenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor verkopers en eindgebruikers.

・Shimano zal iedereen in de toeleveringsketen actief aansporen om ook anderen te informeren over de juridische gevolgen van manipulatie.

・Shimano verstrekt verkopers en eindgebruikers informatie over de verplichte markeringen van bijv. S-EPAC's (tot 45 km/u) , aangaande nationaal verzekeringsnummer, kentekenplaat, identificatie van de fabrikant, constructieplaat, enz., plus alle markeringen die verplicht zijn voor EPAC's, zoals een CE-markering.

・Shimano steunt de markttoezichtautoriteiten en politie in het opsporen van gemanipuleerde e-bikes, en is bereid om overheden en lokale rechtshandhavingsinstanties te helpen.

・Inzake de manipulatie van e-bikes werkt Shimano samen met de Confederation of the European Bicycle Industry (CONEBI) en haar leden, industrie, verkopersbonden, consumentenorganisaties, politie, instanties die ongevallen onderzoeken, testinstituten en gespecialiseerde media om zich uit te spreken tegen het manipuleren van e-bikes en helpt het anderen stakeholders om manipulatie tegen te gaan.

 

 

 

 

 

Veel landen en regio's hebben duidelijke voorschriften met betrekking tot snelheid enz. voor het gebruik van e-bikes op fietspaden, openbare wegen en trails. Gebruikers zijn verplicht de toepasselijke wet- en regelgeving op te volgen en waar nodig te voldoen aan speciale registratie-, verzekerings- of vergunningsvereisten. Gebruikers mogen geen e-bikes gebruiken die zodanig zijn gemanipuleerd, dat ze niet aan de voorschriften voldoen.

 

Manipulatie kan schade veroorzaken aan de aandrijfeenheid en andere onderdelen van de fiets. Door manipulatie (*1) vervalt elke aanspraak op garantie van SHIMANO-producten die in een gewijzigde fiets worden gebruikt, omdat de fiets en de onderdelen ervan worden misbruikt en gebruikt in omstandigheden die buiten de ontwerpspecificaties ervan vallen.

 

SHIMANO streeft naar een veilig gebruik van SHIMANO-producten door van fabrikanten van fietsen met een SHIMANO-aandrijfeenheid te verlangen dat zij voldoen aan nationale en regionale standaarden die een bepaald kwaliteitsniveau garanderen.

 

Door manipulatie (*1) en misbruik kunnen deze standaarden worden geschonden en kan de garantie op de onderdelen en de fiets zelf komen te vervallen. Wanneer manipulatie aan het systeem wordt ontdekt, kan het nodig zijn om de schade veroorzaakt door manipulatie te herstellen tegen aanzienlijke kosten, waarbij de fietser aansprakelijk is voor deze kosten. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de door manipulatie veroorzaakte schade te herstellen.

 

SHIMANO STEPS-systemen hebben een sensor die manipulatie kan detecteren en foutcode E295 weergeeft (zie de fout- en waarschuwingscodes op si.shimano.com) wanneer manipulatie (*1) wordt gedetecteerd.

 

De veilige modus kan alleen worden gedeactiveerd met een speciaal apparaat door een SHIMANO-kantoor of erkende SHIMANO-productdistributeur. In bepaalde situaties kan het onmogelijk zijn de veilige modus te deactiveren.

 

*1: Manipulatie verwijst naar de staat waarin een product niet voldoet aan nationale of regionale standaarden.

 

 

 

Let op: de kenmerken van Shimano’s producten worden exclusief beschreven in de desbetreffende productspecificaties. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie met betrekking tot Shimano’s producten.

 

tampering_img_2
tampering_img