De vermogensmeter,
doorontwikkeld

Vermogen is meer dan een getal.
Maak je training zinvoller
met SHIMANO's krachtvectoranalyse.

Vermogen is weliswaar belangrijk,
maar een getal alleen vertelt niet het hele verhaal.
Je moet begrijpen hoe je vermogen ontwikkelt
en proberen je efficiëntie te vergroten,
dan kun je je prestaties naar een hoger plan tillen.
SHIMANO's krachtvectorfunctie geeft je direct feedback over je pedaalslag,
waardoor je een completer beeld krijgt van je inspanningen.

Trapefficiëntie
visualiseren

Pijlen geven de richting en hoeveelheid kracht aan
die je op de pedalen uitoefent.
Blauwe pijlen tonen de kracht die je cranks naar voren bewegen
en rode pijlen staan voor de kracht die overbrenging
naar het achterwiel tegengaat.

De krachtvector wordt mogelijk
gemaakt
door SHIMANO's expertise
in het ontwerpen
en fabriceren van cranks

Bij het ontwerpen van vermogensmeters houden
SHIMANO-technici rekening met de structuur,
het productieproces en de gebruikte materialen
van cranks en hoe ze buigen onder belasting.
Dankzij deze expertise kan SHIMANO
de krachtvector zo nauwkeurig meten.
Dankzij de nieuwste technologie
en SHIMANO's toonaangevende kennis zijn
de nieuwste SHIMANO-vermogensmeters
krachtige hulpmiddelen voor trainingen.

Optimale
sensorplaatsing

Op SHIMANO-vermogensmeters zitten in totaal 24 sensoren (12 aan beide kanten) in een volle brugconfiguratie*.
Om de kracht die op de cranks wordt uitgeoefend in tangentiële richting goed te scheiden van die in normale richting, zit iedere sensor onder een hoek om vervorming van de crank te compenseren.
Het unieke ontwerp van deze sensor maakt de metingen nauwkeuriger en zorgt dat de krachtvector kan worden gemeten.

*Volle brugconfiguratie:
Een type sensorcircuit dat hogere temperaturen van de sensoren beter compenseert.

Samengevoegd ontwerp
voor links en rechts

Waar veel vermogensmeters een aparte configuratie
voor links en rechts hebben,
is de configuratie op SHIMANO-vermogensmeters
voor links en rechts samengevoegd.
In de pedaalas zit een lithium-ion accu ingebouwd,
aangesloten op de linker- en rechtercrank,
die stroom levert aan de sensoren links en rechts.
Doordat de bedrading van de linkse en rechtse
sensor aan elkaar zit,
verdwijnt de kans op kleine afwijkingen in tijdsmetingen en
kan het vermogen aan beide zijden nauwkeurig worden gemeten.

 

Batterij met
lange levensduur

Vermogensmeters met veel sensoren die veel gegevens versturen, verbruiken veel stroom. SHIMANO-vermogensmeters zijn zuiniger in hun stroomverbruik dankzij een unieke configuratie van het circuit. Een oplaadbare lithium-ion accu is geschikt voor langdurig gebruik en draagt bij aan de nauwkeurigheid. De EW-EC300 Di2 laadstekker voor het opladen, waardoor het accubeheer van je fiets makkelijker wordt.

Continue bedieningstijd
Krachtvector Fietsvermogen UIT
Krachtvector 70 uur 230 uur 230 uur
Fietsvermogen 230 uur 230 uur 270 uur
UIT 230 uur 270 uur -

Eigenschappen van SHIMANO-vermogensmeter

Precisie van het vermogen

Vermogen kan niet rechtstreeks worden gemeten. Hij moet berekend worden op grond van metingen van belasting en tijd met behulp van onderstaande formule.
Vermogen (W) = Gemiddelde crankbelasting per enkele omwenteling (N) x 2π x cranklengte (m) / tijd nodig voor één crankomwenteling (sec)

Een fout in de vermogensmeting wordt vastgesteld door de opsomming van een fout in de belastingsmeting, een fout in de tijdmeting en variaties in de cranklengte. Om deze fouten en variaties tegen te gaan, zijn SHIMANO-vermogensmeters structureel ontworpen op basis van een grondig onderzoek naar de wijzen waarop cranks worden gefabriceerd. Bovendien worden er tijdens de fabricage en kalibratie grondige kwaliteitscontroles uitgevoerd. Voor het meten van de belasting wordt iedere crank in de fabriek afzonderlijk gekalibreerd voordat hij verstuurd wordt. De cranklengte wordt in het verwerkingsstadium bepaald, met minuscule variatie. Voor de meting van de tijd wordt de meetprecisie verbeterd met behulp van magneten. Bij een trapfrequentie van 90 rpm is er een minuscule foutmarge van ± 0,15%.

Kalibratie van SHIMANO-vermogensmeter

SHIMANO voert kalibraties uit om het vermogen ook nauwkeurig te meten als er in diverse richtingen kracht wordt uitgeoefend.

De omstandigheden voor de belastingskalibratie van SHIMANO zijn exclusief ontwikkeld door SHIMANO op basis van een afweging van de omstandigheden die nodig zijn voor vermogensmeters op fietsen en verwijzen naar de normen JIS B 7728 en ISO 376. De kalibratie wordt uitgevoerd voor een gecombineerd foutmarge tot ± 1,5% met betrekking tot de geschatte belasting.*
Als je kijkt naar de geschatte belasting, dan kunnen belastingen in verschillende richtingen en maten op meerdere punten op de pedalen worden uitgeoefend. Dit hangt af van de omstandigheden, maar de standaardwaarde is vastgesteld op 800 N. De kalibratie wordt uitgevoerd op basis van maximale belastingen, zodat de fouten ook niet toenemen bij hoge piekbelastingen zoals profrenners die uitoefenen. Dit betekent dat stabiele vermogenswaardes kunnen worden berekend voor gewone fietsers tot aan profrenners.
Combineerde fout: bij de maximale afwijking van een rechte lijn die op de kalibratiecurve het punt van geen belasting verbindt met het punt van de geschatte belasting, vallen de volgende fouten onder de gecombineerde fout.
- Niet-lineariteit
- Reproduceerbaarheid
- Herhaalbaarheid
- Nulfout
De kalibratie wordt uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving bij een temperatuur van 18 tot 28 °C en een luchtvochtigheid 35 tot 75%.
* Voor FC-R9100-P/FC-R8100-P, ± 2,0% of minder.

Temperatuurcompensatie

Gebruikstemperatuur
-10 °C tot 50 °C

Vanwege de eigenschappen van aluminium en de spanningsmeting verandert het nulbalanspunt van de meter naarmate de temperatuur verandert. Dit vergroot de kans op een fout in de belastingsmeting. Om dit te compenseren wordt bij SHIMANO-vermogensmeters in de fabriek op elke crank een temperatuurkalibratie uitgevoerd. Als de omgevingstemperatuur ten tijde van de nul-offset met 2 °C wijzigt, wordt het nulpunt automatisch aangepast.